Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Zwolnienia z pracy

W świetle tych rozważań można skonstatować, iż zwolnienia mają nie tylko negatywne skutki, lecz również mogą być szansą, i dla firmy – uzyskania nowej, nawet lepszej konfiguracji kadrowej, z wszystkimi płynącymi stąd dobrodziejstwami, i dla pracownika – rozwoju i zaspokojenia ambicji.

Zwolnienia są odzwierciedleniem wielu problemów funkcjonowania firmy, bezpośrednio powiązanych z realizacją funkcji personalnej. Dlatego jest bardzo istotne dokładne analizowanie zjawiska ruchu „od organizacji”. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów pozyskiwania informacji związanych z procedurą zwolnień jest wywiad z odchodzącym pracownikiem (the exit interview). Powinno się oczywiście wykorzystywać tę technikę w odniesieniu do wszystkich zwalnianych. W ten sposób poszerza się źródło informacji i obiektywizuje je. Tematyka wywiadu powinna dotyczyć nie tylko przyczyn odejścia, ale również innych zagadnień, takich jak: warunki pracy i płacy, sposób oceny, styl kierowania, szkolenia i rozwój pracowników itd. W ten sposób uzyskuje się informacje (sprzężenie zwrotne) pomocne w doskonaleniu funkcji personalnej, w tym w zapobieganiu niepożądanym zwolnieniom.

Innym sposobem korzystania z pomocy byłych już pracowników firmy jest bezpośredni kontakt z nimi – kluby seniora, gremia doradcze, spotkania z okazji różnych wydarzeń w firmie czy korzystania z zaplecza socjalnego itd. Kontakt taki stanowi pomoc nie tylko dla zwolnionych, ale i dla firmy. W ten sposób można zarówno uzyskać opinie dotyczące aktualnych problemów firmy, jak i kreować pozytywny obraz firmy wśród zatrudnionych i w jej otoczeniu, co jest zjawiskiem trudnym do przecenienia, stanowiącym zarazem wskaźnik kultury organizacyjnej firmy i poziomu realizacji funkcji personalnej. W tym względzie polskie firmy mogłyby się wiele nauczyć do organizacji japońskich.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.