Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Zebranie informacji koniecznych do powzięcia decyzji

Na tym etapie mamy do czynienia – podobnie jak i przy definiowaniu problemu decyzyjnego – z bardzo ścisłą współpracą i współdziałaniem menedżera i badacza marketingowego. W związku z tym menedżer powinien dokładnie określić, czy w zbieraniu informacji będzie korzystał z usług pracowników własnego działu marketingowego, a jeśli tak, to w jakim zakresie, czy też wynajmie do tego celu firmę badawczą. W obydwu przypadkach mówimy o tzw. dostawcach usług badawczych.

Istniejące w firmie działy badań marketingowych określa się zwykle mianem wykonawców wewnętrznych (internal suppliers). Działy te istnieją zazwyczaj tylko w wielkich korporacjach i firmach międzynarodowych, takich jak: Procter and Gamble, Ford, Coca-Cola, Credit Lyonnais, GM itd.

Miejsce i rola własnego działu badań marketingowych zależy od potrzeb badawczych firmy i struktury organizacyjnej samego działu marketingu. W praktyce nawet własne działy badań marketingowych funkcjonują często opierając się na usługach świadczonych przez wyspecjalizowanych wykonawców zewnętrznych {external suppliers). Do tej grupy zalicza się specjalistyczne firmy prowadzące badania marketingowe. W chwili obecnej tworzą one prawdziwy przemysł badawczy, na który składają się zarówno małe firmy zatrudniające kilku pracowników, jak i wielkie międzynarodowe korporacje. O ich sile niech świadczy fakt, że w 1991 r. 50 największych międzynarodowych agencji badawczych wypracowało w dziedzinie badań rynkowych dochód w wysokości 3,2 mld dolarów. Również w Polsce istnieje już wykształcony rynek firm badawczych oferujących szeroki zakres usług.

Firmy badawcze można podzielić na dwie grupy w zależności od tego, czy świadczą one pełny serwis usług, czy też specjalizują się w określonych badaniach. Zamieszczony rys. 19 porządkuje wyróżnione typy firm badawczych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.