Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Zalety i ograniczenia rekrutacji ze względu na jej źródła

Wszystkie z wymienionych sposobów mogą być skuteczne. Pierwszym i podstawowym warunkiem tegoż jest jasne określenie wymagań wobec potencjalnych kandydatów. Precyzyjne opisanie stanowiska i sformułowanie kryteriów sprzyja autoselekcji, obniża koszty, eliminuje stratę czasu firmy i kandydatów. Przyczynia się bowiem do pozyskania tych osób, które są predestynowane do zajęcia wakującego stanowiska. Jak pisze żartobliwie C.N. Parkinson, idealne ogłoszenie polegałoby na tym, iż zgłoszona zostanie tylko jedna, pochodząca od właściwego kandydata oferta [67, s. 31].

Łatwiej jest również uzyskać dobry rezultat rekrutacji, gdy zdoła się ukształtować jasny image firmy. Dlatego za zasadne należy uznać posiłkowanie się w doborze – zwłaszcza jeśli firma nie jest powszechnie znana – biuletynami – informatorami, podającymi podstawowe o niej informacje (przedmiot działalności, skala i dynamika działania – typowe produkty, pozycja na rynku itd).

Decydując się na ogłoszenia w środkach komunikacji masowej, trzeba posiadać rozeznanie, do kogo, kiedy i w jakiej skali docierają podane informacje. Dlatego, mając na względzie menedżerów czy ludzi biznesu, warto uwagę kierować w stronę mass-mediów i periodyków, które takim ludziom i działalności gospodarczej poświęcają dużo uwagi (np. w Polsce – „Radio- -Biznes”, „Businessman” czy „Rzeczpospolita”).

Mimo potencjalnej skuteczności wymienionych sposobów rekrutowania w praktyce bywa z tym różnie, zależy to m.in. od rodzaju pracowników, o których zabiegamy. W odniesieniu do populacji menedżerów godne szczególnej uwagi przy rekrutacji z zewnątrz są, poza periodykami fachowymi, także uczelnie – zwłaszcza szkoły biznesu (zarządzania) oraz wyspecjalizowane instytucje. Dzięki kontaktom z tymi organizacjami pozyskiwana jest kadra nawet przez renomowane firmy zachodnie. Rekrutacja na stanowiska kierownicze jest działaniem złożonym i odpowiedzialnym, tak jak złożona i odpowiedzialna jest praca menedżerów. Dlatego wymaga bardziej bezpośredniego niż za pomocą mass-mediów kontaktu i dotarcia do potencjalnych kandydatów w celu dostarczenia im pełnych informacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.