Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

ZAINTERESOWANIE PRACOWNIKÓW WYNIKAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

W celach poznawczych i porównawczych przedstawiamy tu zasady obowiązujące we Francji od 1986 roku. Formy zainteresowania i udziału w zysku. Zainteresowanie pracowników wynikami przedsiębiorstwa. System tego zainteresowania jest obligatoryjny w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 100 pracowników. Są one zobowiązane do tworzenia specjalnej rezerwy funduszy, którą kalkuluje się w okresach rocznych w sposób następujący: rezerwa = 1/2 (zysk netto roku budżetowego-5% kapitałów własnych przedsiębiorstwa) x S/VA gdzie:

– S – płace brutto roku budżetowego,

– VA – wartość dodana roku budżetowego.

Udział w wynikach przedsiębiorstwa musi być przynajmniej równy tej rezerwie specjalnej. Korzysta ona ze zwolnień podatkowych i socjalnych, ale nie może być uruchomiona przed upływem 3 lub 5 łat w zależności od porozumień, które są przedmiotem negocjacji w przedsiębiorstwie. Przed podziałem może być przeznaczona na: akcje, wewnętrzne fundusze inwestycyjne, lokaty na rachunkach zewnętrznych instytucji finansowych.

Udział pracowników w zyskach przedsiębiorstwa. Jest to porozumienie fakultatywne, które może być osiągnięte: 1/ między szefem przedsiębiorstwa i przedstawicielami organizacji związkowych pracowników, 2/ w łonie rady przedsiębiorstwa, 3/ w ramach umowy zbiorowej lub umowy o pracę, 4/ poprzez przegłosowanie projektu szefa przedsiębiorstwa przez większość dwóch trzecich personelu. Porozumienie to, zawierane przynajmniej na okres trzech lat, powinno zawierać siedem informacji (wskaźników): warunki i sposób uruchamiania tego udziału, kryteria i warunki jego obliczania, okresy wypłat, zainteresowane zakłady, środki informacji i kontroli przedstawicieli personelu, sposób rozwiązywania ewentualnych sporów, czas trwania porozumienia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.