Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Wzrost sprzedaży

Miara rentowności przepływów finansowych skupia się na rachunku przepływów, czyli jest wolna od powiązania z wielkościami księgowymi, na rzecz wielkości istotnych dla rynku kapitałowego. Doskonale nadaje się do porównań pomiędzy firmami. Natomiast jej wady to: nie uwzględnianie kosztów kapitału oraz wpływ inflacji. Zasadnicza trudność związana z miarami rentowności polega na ich ograniczonej dostępności w przypadku organizacji nie notowanych na giełdzie. Najpopularniejsze wskaźniki wzrostu to:

– wzrost inwestycji,

– wzrost sprzedaży,

– wzrost zatrudnienia,

– wzrost udziału w rynku.

Wzrost sprzedaży to wskaźnik bardzo intuicyjny, często pozostaje w korelacji ze wzrostem inwestycji. Wzrost wskaźnika nie musi odzwierciedlać ekspansji firmy. Może wynikać np. ze zmiany cen produktów. Miara wzrostu udziału w rynku doskonale informuje o zmianie pozycji rynkowej firmy. Zrealizowany wzrost udziału w rynku może ponadto wynikać nie tylko z „przejęcia” części klientów konkurencji, ale również z rozwoju rynku. Zaletą wykorzystania tych wskaźników do porównywania kondycji organizacji jest fakt, że działając na tym samym rynku w równy sposób wpływa na nie koniunktura. Należy spodziewać się, że najbardziej dynamiczne organizacje będą charakteryzowały się najwyższymi, na tle rynku, wskaźnikami wzrostu. Przy ocenie związku poziomu zaangażowania z wynikami biznesowymi ocenianymi na podstawie dynamiki zatrudnienia pewne utrudnienie stanowi, wykazany w badaniach fakt wyższego zaangażowania pracowników w pierwszym roku pracy. Wynika z tego, że organizacje znacznie zwiększające zatrudnienie powinny charakteryzować się wyższym poziomem zaangażowania niż organizacje o zmniejszające zatrudnienie.

Najpopularniejszymi miarami wartości dla akcjonariuszy są: ekonomiczna wartość dodana (EVA), rynkowa wartość dodana (MVA), gotówkowa wartość dodana (CVA) oraz całkowity zwrot dla akcjonariuszy (TSR). Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, że uwzględniają koszt kapitału. Wadą natomiast jest ich ograniczona dostępność w sprawozdaniach finansowych firm.

Ze względu na skuteczność porównań oraz dostępność miar i ich prostotę w ramach badań prowadzonych w pierwszej połowie 2009 roku przez Katedrę Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zdecydowano o przeanalizowaniu powiązania wyników zaangażowania z wynikami formy mierzonymi dynamiką przychodów, wyników z działalności operacyjnej oraz dynamiką zatrudnienia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.