Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Wykład dr. Piotra Wachowiaka

Kolejna sesja prowadzona przez dr. Piotra Wachowiaka była poświęcona znaczeniu kultury organizacyjnej dla praktyki zarządzania. Znalazły się tu wystąpienia menedżerów, reprezentujących firmy należące do różnych branż. Prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie praktycznych rozwiązań, związanych z budowaniem kultury organizacyjnej w swoich firmach, a także prezentowali formy jej przejawiania się. Wśród omawianych zagadnień znalazł się m.in. problem transferu wzorów kulturowych z „firmy matki”, wpływ norm i wartości kulturowych na procesy doboru personelu, zarządzanie karierą pracowników, czy znaczenie wartości w budowaniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Panel ekspertów, który był następnym punktem programu obrad, nawiązywał do problematyki poruszanej w poprzedniej dyskusji. Dotyczył bowiem prezentowania zarządzania międzykulturowego na przykładzie firm globalnych, takich jak: IBM Polska Sp. z o.o„ KPMG, GHK Consulting Ltd z Wielkiej Brytanii.

Ostatnią część pierwszego dnia konferencji stanowiło wystąpienie dwóch prelegentów Prof. dr hab. Alicji Sajkiewicz oraz Prof. dr. hab. Zdzisława Jasińskiego, które dotyczyło prezentacji wyników ogólnopolskich badań „Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim”.

Drugi dzień konferencji otwierała dyskusja panelowa „Wyzwania wobec ZZL”, prowadzona przez Prof. dr. hab. Ryszarda Walkowiaka, w której uczestniczyli: Prof. dr hab. Zdzisława Janowska, dr Maciej Ławrynowicz, dr Joanna Purgał-Popiela, dr Marzena Stor, dr Stanisław Waszczak.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.