Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

WYBORY EKONOMICZNE, TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE

Jednym z celów strategicznych w kierowaniu zasobami ludzkimi jest to, aby pracownicy mogli być sprawni w stosunku do celów organizacyjnych. Plany funkcjonowania organizacji są silnie uzależnione od jej otoczenia gospodarczego i zmian technologicznych. Obecna koniunktura jest jednocześnie bardzo wymagająca i podlegająca ciągłym zmianom, co wymaga ludzi kompetentnych i zdolnych do szybkiej adaptacji.

Rozważmy najpierw treść i istotę elastyczności działania. Można ją zdefiniować jako zdolność organizacji do modyfikowania swojej struktury lub kierunków działalności do zmieniającego się stale otoczenia. To dostosowanie przejawia się w podejmowanych decyzjach lub zasadach (sposobach) funkcjonowania:

– decyzja jest tym elastyczniejsza, im bardziej jest dostosowana do warunków, otwarta na zmiany i pozwalająca dokonywać dalszych wyborów:

– funkcjonowanie jest tym elastyczniejsze, im łatwiej można je modyfikować: na przykład racjonalne są koszty adaptacji tego procesu oraz stosunkowo proste przeprowadzenie określonego zakresu zmian.

Wiele organizacji musi stać się bardziej elastycznymi, co pociąga za sobą konieczność usprawnienia zarządzania wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa (materialnymi, finansowymi, ludzkimi, informacyjnymi). Na przykład może to dotyczyć lepszego wykorzystania mocy produkcyjnych lub aktywów finansowych, rozszerzenia wiedzy i umiejętności pracowników, mobilności wewnętrznej zatrudnionych lub rekonwersji (adaptacji do nowych warunków) innych zasobów.

Elastyczność organizacji może być osiągnięta metodami, które jednocześnie odpowiadają interesom pracowników. Jest to sprawa nowych form organizacji pracy, o ile wprowadzają one wszechstronność, zmienność zadań, zastępstwo na stanowiskach pracy, doprowadzając do wzbogacenia i urozmaicenia pracy. Jest to także kwestia organizacji czasu pracy, o ile pozwala ona pracownikom na większą elastyczność dotyczącą warunków obecności w organizacji

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.