Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Co wpływa na rentowność firmy?

Decyzje dotyczące inwestycji należą do jednych z najbardziej ważnych decyzji powziętych przez przedsiębiorstwo. Winny być one podejmowane z wielką ostrożnością i właściwym wyczuciem przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot inwestowania. Szeroko rozpowszechniona i powszechnie akceptowana opinia głosi, że wysoka kapitałochłonność pociąga za sobą niską rentowność. Można wymienić kilka przyczyn powodujących taki stan rzeczy:

– 1. Wysoka kapitałochłonność wiąże się z ostrzejszą konkurencją, szczególnie jeśli sprzedaż idzie ospale, a możliwości produkcyjne nie są w pełni wykorzystane. Sytuacja tego typu bardziej niż jakakolwiek inna prowadzi do obniżania cen i walki o rynek.

– 2. Zamknięcie zakładu produkcyjnego wiąże się z tak dużymi stratami, że przedsiębiorstwa są skłonne zbyt długo walczyć o jego utrzymanie.

– 3. Przy wysokiej kapitałochłonności powszechnie stosuje się ustalanie cen granicznych.

Ponadto możemy odnotować, że przedsiębiorstwa charakteryzujące się niską kapitałochłonnością są często bardziej rentowne aniżeli ich konkurenci cechujący się wyższą kapitałochłonnością. To stwierdzenie dotyczy przypadków, gdy walka konkurencyjna jest ostra, a środki trwałe nie są w pełni wykorzystane. Nie jest ono słuszne oczywiście w przypadkach, gdy zdolności wytwórcze są całkowicie wykorzystane, ale takie warunki występują obecnie rzadko.

Jeżeli przedsiębiorstwo podejmuje decyzję, aby zainwestować duże kwoty w rozwój zdolności wytwórczych, to wzrost produktywności liczonej na jednego zatrudnionego musi być bardzo znaczny, aby nie nastąpił spadek rentowności. Przedsiębiorstwa, które cechuje wysoka produktywność przy niewielkiej wartości stosunku kapitału do obrotów, mogą osiągać kilkanaście razy większą rentowność aniżeli firmy charakteryzujące się niską produktywnością i dużym udziałem kapitałowym.

Technika polegająca na analizie zamrożonego kapitału prowadzonej w odniesieniu do wartości dodanej stwarza interesujące możliwości dokonywania porównań przedsiębiorstw, nie tylko z tej samej gałęzi przemysłu, ale również należących do różnych gałęzi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.