Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Właściciele przedsiębiorstw

Jest oczywiście możliwe połączenie tych funkcji. Jest tak np. w małych firmach, gdzie właściciel, a więc właściciel kapitału, wykonuje funkcje zarząd cze, tj. zarządza firmą. Jak już wspomniano, w miarę rozwoju firm daje się zauważyć rozdzielenie funkcji właściciela od funkcji zarządcy i powstanie odrębnej warstwy menedżerów. O ile głównym źródłem utrzymania biznesmena są zyski z lokaty kapitału, o tyle menedżer jako pracownik najemny utrzymuje się zasadniczo z wynagrodzenia za wykonywaną pracę w sferze zarządzania, z tym że ważne źródło władzy stanowi dostęp do informacji. Należy jednak podkreślić, iż we współczesnym świecie kapitalistycznym podział na właściciela i kadrę zarządczą nie jest jednak klarowny, podobnie jak podział na sprawujących władzę i zarządzających firmą. Dzieje się tak m.in. wskutek przejmowania części majątku przez menedżerów przez wykup akcji, dzięki czemu stają się oni jej współwłaścicielami (akcjonariuszami). Typowym przedsiębiorstwem kapitalistycznym jest spółka akcyjna: obowiązujący w niej układ władzy i istniejące relacje między poszczególnymi podmiotami przedstawia rys. 2.

Właścicielami przedsiębiorstw są akcjonariusze, którzy wybierają radę nadzorczą (w USA: radę dyrektorów). Podstawowe zadania rady nadzorczej sprowadzają się do: ustalenia strategii i kierunków rozwoju firmy, doboru prezesa zarządu i kontroli wyników działalności. Rada ma zazwyczaj uprawnienie do podejmowania decyzji dotyczących budowy, kupna czy sprzedaży obiektów gospodarczych. Prezes zarządu wraz z dobraną kadrą menedżerską odpowiada za bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw, oddziałując na sferę wykonawczą zgodnie z kierunkiem i założeniami przyjętymi przez radę nadzorczą albo przez walne zgromadzenia akcjonariuszy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.