Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Wiedza o przedsiębiorczości

Przedsiębiorca jest osobą energiczną o dużej wyobraźni, mającą twórcze uzdolnienia. Cechuje się często błyskotliwością, lecz także uporem. Wskutek tego, kultury zbiorowości o nastawieniu administracyjnym odtrącają go bez oporów.

Trudno jest przecenić rolę, jaką odgrywają osoby przedsiębiorcze w procesie uruchamiania i wzrostu przedsiębiorstwa. Wszyscy pracownicy przedsiębiorstw czy członkowie organizacji powinni jak najszybciej uświadomić sobie zalety tego typu osób.

Uwaga i energia przedsiębiorcy są zawsze skierowane na uzyskanie wyniku, osiągnięcie celu bez względu na charakter pracy, którą wykonuje. Może to być budowa łodzi, nauka gry na pianinie, zdanie egzaminu, uruchomienie firmy lub reorganizacja jednostki administracyjnej przedsiębiorstwa. Ma on siłę woli, która nim kieruje.

Taki sam stan rzeczy możemy obserwować w świecie sportu. To nie wybitna wytrzymałość fizyczna decyduje o wyniku, ale zazwyczaj siła woli, która zmusza sportowców: mężczyznę czy kobietę do treningu i uprawiania sportu aż do momentu, gdy on czy ona może pokonać każdego, kto stanie w szranki.

Aby zrozumieć, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę o przedsiębiorczości, należy odwołać się do motywów kierujących człowiekiem i przestudiować ten problem bardziej szczegółowo.

Z przeprowadzonych badań socjologicznych wynika, że w ostatnich latach w Europie następuje wielki wzrost przedsiębiorczości. Wzrasta liczba osób, które dochodzą do wniosku, że są zdolne założyć przedsiębiorstwo, a przedsiębiorczość staje się środkiem samorealizacji. Ci nowi potencjalni przedsiębiorcy odczuwają silną potrzebę osiągnięcia sukcesu. Pragną udowodnić swoje możliwości poprzez konkurencję z innymi oraz odniesienie zwycięstwa. Pieniądze, które zdobywają w wyniku realizacji tego procesu, traktują raczej jako wyróżnik sukcesu, a nie jako narzędzie sprawowania władzy.

Przedsiębiorca w tradycyjnym ujęciu to samotnik, który uparcie i wytrwale dąży do realizacji ogólnych zasad działalności gospodarczej. Nowocześni przedsiębiorcy są dużo bardziej aktywni jeśli chodzi o nawiązywanie kontaktów. Przywiązują oni dużo większe znaczenie do stosunków międzyludzkich oraz kontaktów ze społeczeństwem. Nie są oni jedynie karierowiczami bądź osobami, które szybko pną się po szczeblach kariery. Są oni również zdolni do współdziałania z ludźmi stanowiącymi ich otoczenie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.