Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

TWORZENIE WEWNĘTRZNEGO RYNKU PRACY W ORGANIZACJI

Proces ten rozpoczyna się od informowania o „wakujących stanowiskach pracy” poprzez ogłoszenia wewnętrzne, notatki służbowe lub ogłoszenia w czasopismach przedsiębiorstwa. Następnie pracownicy zgłaszają swoje kandydatury. Selekcjonuje się je w taki sam sposób, jak w przypadku rekrutacji zewnętrznej (będzie o tym szerzej mowa w dalszej części rozdziału). Proces ten jest ułatwiony, zważywszy znajomość kandydatów, ale trzeba zapewnić jego obiektywność poprzez precyzyjne i jawne kryteria oraz metody wyboru.

Wymiana informacji może być stymulująca i ujawnić potencjalne możliwości u osób zapomnianych, źle ocenianych lub niewłaściwie wykorzytywanych. Ale rywalizacja sama w sobie jest także źródłem problemów. Dla wielu osób odrzucenie ich kandydatury jest bardzo frustrujące. Trzeba więc kierować tymi procesami w sposób szczery i otwarty, udzielając zainteresowanym profesjonalnej pomocy. Odrzuceni kandydaci, pozostając dalej pracownikami przedsiębiorstwa, powinni być objęci szczególną troską i ponownie mobilizowani w oparciu o ich bilanse zawodowe, które w ramach selekcji zaktualizowano.

Metoda ta polega na zatrudnianiu pracowników na tymczasowych stanowiskach i oczekiwaniu na objęcie przez nich stanowisk bardziej odpowiadających ich kompetencjom.

Ten sposób postępowania w przedsiębiorstwach będących w trakcie rozwoju służy do kształtowania młodych ludzi o dużych możliwościach. Poprzez powoływanie ich do pełnienia różnych funkcji pomocniczych oraz realizację różnych zadań według specjalnie wytyczonej ścieżki przygotowuje się ich do stanowisk kierowniczych. Lecz jest to metoda kosztowna i może przyczynić się do wypaczenia ocen. Niektórzy zbyt szybko utożsamiają się z przyszłymi funkcjami lub przeciwnie demobili- zują się z powodu rzeczywistej stawki. W niektórych przedsiębiorstwach proces ten rozpoczyna się od staży dla studentów (na przykład przedsiębiorstwo handlowe przewiduje wynagrodzenie stażowe proporcjonalnie do pewnych kompetencji, zwłaszcza takich, jak: poprzednie doświadczenia, zmysł praktyczny, odpowiedzialność, poziom wykształcenia, znajomość języków obcych.

Metoda zbiornika jest użyteczna, zwłaszcza w przypadku restrukturyzacji, do zatrudniania lub kształtowania pracowników w zależności od potrzeb. Pozwala ona także grać na zwłokę przed podjęciem decyzji o przegrupowaniach zewnętrznych pracowników, w okresie realizacji planów społecznych restrukturyzacji. Wreszcie jest to sposób kierowania przerwami między dwiema funkcjami lub osobami zaangażowanymi w następne umowy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.