Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

SYSTEMY INFORMACJI SPOŁECZNEJ W PROCESACH KIEROWANIA

Aby prowadzić w sposób sprawny politykę społeczną organizacja musi posiadać odpowiedni system informacji, umożliwiający precyzyjną diagnozę zasobów ludzkich i procesów społecznych. Musi być on dostosowany do celów organizacyjnych, dokładny, łatwy w użyciu.

Na ogół korzystne jest łączenie informacji wewnętrznych z informacjami zewnętrznymi. Można je zebrać na rynkach pracy, obeserwując zmiany społeczne i prawne oraz modele kierowania. Korzystne jest również łączenie elementów mierzalnych i informacji jakościowych. Pierwsze służą do mierzenia kosztów i wykrywania problemów, jasno wskazując co musi (powinno) być zmienione. Drugie pozwalają lepiej wyjaśnić to, co się dzieje. Jedne i drugie stwarzają okazję do dyskusji z udziałem zainteresowanych osób.

System informacji powinien umożliwiać systematyczną diagnozę procesu kierowania zasobami ludzkimi. Baza danych powinna więc być stale zasilana niezbędnymi informacjami, zgodnie z celami ogólnymi i potrzebami operacyjnymi organizacji. Mogą one dotyczyć:

– zmian otoczenia społecznego i prawnego, rynku pracy i mentalności zbiorowej:

– stanu zasobów ludzkich w organizacji (liczba zatrudnionych i ich struktura, mobilność wewnętrzna zatrudnionych, koszty społeczne):

– konsekwencji stosowanej i zamierzonej polityki (zamierzenia i realizacja, dostrzegalne różnice, nieoczekiwane skutki):

– planowanych działań (będących wynikiem poprzednich analiz i zmierzających do odpowiednich zmian w celach organizacji). Niestety niewiele organizacji posiada spójne systemy informacji społecznej. W sytuacji kiedy informacje takie istnieją, spełniają one trzy następujące role:

– wspierają proces podejmowania decyzji:

– umożliwiają kontrolę realizowanych działań:

– stwarzają możliwości nadzoru realizacji polityki społecznej, to znaczy również strategicznej antycypacji ruchów i zmian społecznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.