Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

System wynagrodzeń premiowych

Premie nie mogą stanowić same w sobie odrębnego systemu wynagrodzeń, ponieważ są wypadkową określonej działalności. Premie stanowią jednak pewien system elastyczny i stymulujący pracowników. Premia może podlegać zmianom w układzie miesięcznym, kwartalnym lub innym.

Przyznanie premii powinno być zawsze powiązane z osiągnięciem przez przedstawiciela pewnego celu, co zwiększa stymulujący charakter tej formy wynagrodzenia. Premia może być powiązana z pozyskaniem dla firmy określonej liczby nowych klientów, ze zrealizowaniem kampanii wprowadzenia na rynek nowego produktu lub z osiągnięciem innego rodzaju celu, jak np. skutecznie przeprowadzonej kampanii promocyjnej.

Premie mogą mieć charakter zbiorowy, np. premia dla najlepszego zespołu sprzedawców, lub indywidualny. Zbiorowy charakter premii może wpływać pozytywnie na solidarność zespołu sprzedawców. Zmienny lub elastyczny charakter premii może sprawić, że pojawi się ryzyko utraty przez system prowizyjny charakteru stymulującego sprzedawcę do dodatkowych wysiłków.

Konkursy dla sprzedawców. Konkurs stanowi skuteczny środek mobilizacji sprzedawców w związku z koniecznością realizacji pewnego celu lub określonej akcji handlowej lub marketingowej. Może on być związany z wprowadzeniem na rynek nowego produktu, znalezieniem nowej grupy odbiorców, przeprowadzeniem kampanii promocyjnej itd. Konkursy stanowią uzupełniającą formę wynagrodzeń (np. wycieczki dla najlepszych sprzedawców, specjalne prezenty). Stymulują one sprzedawców do osiągania konkretnego celu, w ściśle określonym i ograniczonym czasie oraz na wybranym rynku. Mimo występowania tych czterech podstawowych form wynagrodzeń w praktyce najczęściej stosowane są rozwiązania mieszane.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.