Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Rynki cząstkowe

Rynek można zdefiniować jako zorganizowane spotkanie, którego celem jest dokonanie wymiany handlowej. Początkowo był to miejski rynek, na którym sprzedający mogli znaleźć nabywców swoich towarów i vice versa.

Dzisiaj termin rynek jest pojęciem abstrakcyjnym. Jest to zbiorowy termin używany w celu określenia grupy klientów, których łączy albo położenie geograficzne, albo wspólne potrzeby tworzące popyt. Posługiwanie się słowem rynek w obu tych znaczeniach powoduje często nieporozumienia, dlatego należy podać bardziej szczegółowe ich wyjaśnienie.

Jeśli chodzi o znaczenie tego słowa w nawiązaniu do położenia geograficznego, to może być ono użyte w odniesieniu do kraju lub regionu, na przykład rynek norweski lub rynek europejski. W tym przypadku termin ten ma zastosowanie do wszystkich klientów pochodzących z danego regionu geograficznego, bez względu na to, jakiego rodzaju produkty kupują i jak je wykorzystują.

Bankierzy mówią o rynku prywatnym i o rynku przedsiębiorstw. Wytwórcy narzędzi ręcznych mówią zaś o rynku narzędzi dla majsterkowiczów („Zrób to sam”) oraz rynku narzędzi dla profesjonalistów.” Bankierzy odnoszą te nazwy odpowiednio do tych spośród swych klientów, którzy są osobami prywatnymi lub przedsiębiorstwami. Wytwórcy narzędzi mówią o ludziach z danego regionu geograficznego, którzy kupują narzędzia na swój prywatny domowy użytek oraz o tych, którzy używają ich w pracy zawodowej. W analizowanych dwu przykładach termin rynek jest w istocie stosowany jako skrót, zamiast terminu rynek cząstkowy. Przez część rynku rozumiemy ten fragment całości, w obrębie którego występujące różnice są mniejsze aniżeli różnice między poszczególnymi częściami.

Stosowanie terminu rynek jako pojęcia abstrakcyjnego powodowało czasami, że duże przedsiębiorstwa popełniały błąd nie uwzględniając w swych analizach faktu, że każdy z klientów to odrębna osoba i nie prowadząc w związku z tym badań struktury ich potrzeb.

Jeżeli używamy terminu rynek w szerokim rozumieniu tego słowa, to musimy zdawać sobie sprawę, że grozi nam stępienie wrażliwości na subtelne różnice występujące w strukturze potrzeb klientów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.