Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Różnicowanie cen w układzie przestrzennym cz. II

Cena skalkulowana bez kosztów transportu i ubezpieczenia. Koszt transportu i ubezpieczenia ponoszony jest przez klienta. Zalety tej formy kalkulacji:

– 1) istnieje łatwość ustalenia ceny,

– 2) cena katalogowa jest niższa, gdyż nie zawiera kosztów transportu,

– 3) pozytywny „efekt psychologiczny” jest często wywoływany przez niższą cenę katalogową.

Obok wymienionych korzyści należy zwrócić uwagę także na pewne słabości tej formy kalkulacji:

– 1) cena płacona przez klienta może istotnie odbiegać od ceny katalogowej. Dzieje się tak na tych wszystkich rynkach, na których występuje efekt wysokich kosztów transportu: może to prowadzić do zjawiska dysonansu poznawczego, a więc negatywnego rozczarowania klienta w momencie dostawy produktu,

– 2) konkurencyjność ceny spada wraz z geograficznym oddalaniem się odbiorcy od producenta, co oczywiście wynika z wysokich kosztów transportu. Koszty transportu oraz ubezpieczenie wliczone są w cenę produktu.

– Korzyści tej formuły są następujące:

– 1) klient od razu zna cenę, którą będzie płacił za produkt,

– 2) producent w mniejszym stopniu obawia się „odległej” konkurencji,

– 3) producent ma możliwość stosowania argumentu promocyjnego na temat jednolitości cen na całym rynku krajowym: jest to odwrotność strategii różnicowania cen.

– Słabości tej formuły:

– 1) klienci znajdujący się w bliskim sąsiedztwie firmy (producen- ta/dostawcy) w płaconej cenie ponoszą koszty transportu, które normalnie powinny być ponoszone przez odległych odbiorców.

Ceny są ustalane osobno dla większych obszarów/re- gionów. Jest to rozwiązanie pośrednie lub kompromisowe. Łagodzi ono słabości obu wcześniej przedstawionych form kalkulacji cen. Cały rynek zostaje tym razem podzielony na rynki regionalne. Na obszarze każdego z tych rynków cena jest stała. Różnice cenowe pojawiają się tylko w ujęciu międzyregionalnym.

Wydaje się, że dla produkujących towary o niskim ciężarze i niewielkich kosztach transportu formuła ceny jednolitej dla wszystkich odbiorców jest zasadna i najprostsza.

W przypadku produktów cięższych, charakteryzujących się znaczniejszymi gabarytami i tym samym wymagających wyższych kosztów transportu, metoda kalkulacji cen z uwzględnieniem regionalnych różnic jest właściwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.