Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Różnice w kierowaniu pracownikami

Ażeby uzyskać spójność działań, które składają się na kierowanie ludźmi, konieczne jest współdziałanie opisanych wyżej funkcji. Nie jest to proste. Wiele problemów powstaje w wyniku konfliktów władzy lub sprzeczności kompetencji między różnymi partnerami procesu kierowania.

Niektórzy kierownicy nie lubią delegować swoich uprawnień w dziedzinie społecznej. W tej sytuacji ich zastępcy ds. zasobów ludzkich stają się jedynie pasywnymi wykonawcami ich opinii, nie mają możliwości realizacji swoich projektów wynikających z analizy rzeczywistości. Niekiedy działania służby ds. personalnych i kierowników operacyjnych są źle koordynowane, co wywołuje nieporozumienia kompetencyjne. Czasami służby ds. zasobów ludzkich przeżywają konflikty wewnętrzne w konsekwencji sporów między pracownikami lub sprzeczności czy konkurencji zadań. Nie regulowane napięcia psują obraz zewnętrzny organizacji.

Zanim przedstawimy normatywny schemat dostosowany do dużych organizacji, rozpatrzmy kilka typowych rzeczywistych sytuacji. W małych organizacjach kierownicy operacyjni zajmują się bezpośrednio zespołami pracowników, a sprawy administracyjne przekazują do sekretariatu lub księgowości. W organizacjach biurokratycznych kierownicy operacyjni liczą bardzo na służby funkcjonalne, które realizują różnego rodzaju programy i procedury, prowadzą dokumentację i stosują określone środki techniczne, a kariery pracowników są sterowane według zasad zgodnych z ich statusem zawodowym.

Kiedy kierowanie jest zcentralizowane, służba ds. personalnych zajmuje sie bezpośrednio zadaniami operacyjnymi, działalnością admnistracyjną, wypłatami wynagrodzeń itp. oraz kieruje wszystkimi rodzajami procedur wewnętrznych. Im bardziej kierowanie jest zdecentralizowane, tym lepiej służba ds. personalnych może pełnić funkcje wspierające (pomocnicze) i doradcze w kierowaniu ludźmi. Ułatwia ona i koordynuje rekrutację, ocenę, kształcenie, przegrupowania pracowników, a równolegle prowadzi bieżące sprawy administracyjne (absencja, urlopy, premie okazjonalne itp.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.