Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Rola pracownika w przedsiębiorstwie

Takim profesjonalistą staje się także menedżer personalny. Jest to osoba usytuowana na szczycie organizacji, często w randze 1. zastępcy szefa firmy (wiceprezydent ds. personalnych), obejmująca swą działalnością wszystkie problemy kadrowe. Jest ona jakby „generał manager” w sprawach kadrowych. Inny rodzaj menedżerów personalnych stanowią osoby kierujące jakimś obszarem funkcji w dużych oganizacjach, a więc o pewnym stopniu specjalizacji: np. menedżer ds. szkolenia i rozwoju (manager of training and development), menedżer ds. zatrudnienia (employment manager) i in.

Rozpatrując podmioty funkcji personalnej, nie możemy pominąć roli samego pracownika, czyli kierownika – jako podmiotu względem siebie. Przy omawianiu poszczególnych obszarów kształtowania kadry staraliśmy się również zaprezentować taką właśnie rolę kierownika. Sprowadzała się ona do pełnoprawnego udziału pracownika w tym procesie i partycypacji w decyzjach dotyczących jego osoby. Chodzi o to, aby był on nie tylko konsultowany, wyrażał opinię, ale również mógł sam inspirować podjęcie decyzji, np. w planowaniu rozwoju, awansach, doskonaleniu itd. Taka inspiracyjna rola ma istotny walor motywacyjny, wyrażający się w postawie, samodoskonaleniu i uporze w dążeniu do celów. Potwierdzają to obserwacje zachowań osób, które wygrały konkurs na stanowisko kierownicze, uczestnicząc w nich z własnej inicjatywy [55], Jest sprawą wartą zabiegów tworzenie warunków umożliwiających ujawnianie aspiracji pracowniczych. Kryją się w tym, jak się wydaje, poważne rezerwy aktywności ludzkiej, a nawet szanse odkrycia utalentowanych osób, niweczone przez niską kulturę środowiska pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.