Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Od rodzaju działań do stanowiska pracy cz. II

Stanowisko pracy może być analizowane jako misja (powołanie), jaką zajmująca je osoba musi wypełniać wewnątrz organizacji i którą realizuje za pomocą kombinacji (zestawu) ról. Role te wyrażają również charakterystyczne cechy grającej je osoby, jej intencje, poglądy, sposób działania. W doborze tych ról istotne znaczenie ma to, czego wymaga istota stanowiska pracy, czego oczekują inni (niekiedy oczekiwania te są wzajemnie sprzeczne) i czego pragnie osoba zajmująca to stanowisko.

Poza celami formalnymi działalność na danym stanowisku pracy jest zawsze rezultatem oddziaływania (interakcji) wielu innych ludzi. Zależy ona oczywiście od samego pracownika oraz wszystkich czynników związanych ze środowiskiem pracy – sieci powiązań, w której mieści się działanie, będących do dyspozycji środków, narzuconych ograniczeń, otrzymanych poleceń, niepewności wewnętrznej i zagrożeń zewnętrznych. Wreszcie stanowisko pracy może być analizowane z dwóch punktów widzenia:

– działalności formalnej, to znaczy określonej przez istotę pracy lub sposób jej kontroli i oceny:

– działalności nieformalnej, to znaczy tej, która jest wykonywana w sposób samodzielny tam, gdzie można dopuścić do przejawiania się inicjatywy i twórczego działania.

Struktura stanowisk pracy i funkcji w przedsiębiorstwie (organizacji) jest sformalizowana w odpowiednich przepisach i w postaci schematu organizacyjnego. Podział ról w organizacji określają formalne i domniemane zasady jej funkcjonowania. Strukturę tę określa także dotychczasowa historia organizacji, ograniczenia administracyjne, systemy wartości, teorie i modele, które inspirują kierowników. Jest ona wzmacniana i utrwalana poprzez doświadczenie i zwyczaje wewnętrzne.

Wybór struktury jest częścią złożonego procesu kierowania organizacjami. Zwykle wiąże się je z celami strategicznymi organizacji, procesami podejmowania decyzji, ograniczeniami technologicznymi i kulturowymi. Czynniki te mają istotne znaczenie dla określenia i wyodrębnienia stanowisk pracy.

Badanie stanowisk istniejących, zwłaszcza z punktu widzenia kwalifikacji, jakich one wymagają. Jest to ważne w momencie zatrudniania, awansowania lub analizowania potrzeb w zakresie kształcenia.

Klasyfikowanie stanowisk według wymaganych kwalifikacji, statusu i płac. Aby dojść do tego dokonuje się porównań poziomów między stanowiskami. Doskonalenie, upraszczanie, przekształcanie, ponowne określanie, likwidowanie stanowisk. W tym samym duchu można poprawić bezpieczeństwo pracy lub fizyczne warunki pracy, system wzajemnego komunikownia się i koordynowania działań między różnymi stanowiskami, a nawet zaprojektować nową organizację.

Porównanie analizy stanowiska pracy i oceny działań tego, kto je zajmuje. W ten sposób próbuje się poznać i zrozumieć przyczyny i skutki stwierdzonych rozbieżności między stanem rzeczywistym i pożądanym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.