Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Rodzaje badań podejmowanych przez przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo może prowadzić szereg badań ukierunkowanych na dostarczenie menedżerom informacji potrzebnych im do podejmowania decyzji. Zazwyczaj podstawowym obszarem tych badań jest problematyka określona przez związek przedsiębiorsrwo-środo- wisko działania, która sprawia, że można dokonać podziału działań badawczych na trzy grupy :

– a) badania strategiczne, odnoszące się do środowiska działania firmy, jak i jego zasobów i potencjału, skierowane na określenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i kierunków jego rozwoju,

– b) badania instrumentów marketingu mix, obejmujące analizę polityki produktu, poziom cen, dystrybucji i promocji,

– c) badania monitorowo-kontrolne, prowadzone w sposób ciągły i systematyczny, zorientowane na bieżące śledzenie wyników realizowanej strategii firmy.

A. W badaniach działania przedsiębiorstwa mamy do czynienia z częścią audytu marketingowego, będącego „wszechstronnym, systematycznym i regularnym badaniem środowiska marketingowego, celów strategii i działań danego przedsiębiorstwa, prowadzonym dla zidentyfikowania trudności i szans rozwojowych oraz sformułowania planów, mających na celu poprawienie marketingu przedsiębiorstwa .

Jak wynika z definicji, audyt pozwala na identyfikację obszarów problemowych marketingu firmy i sugeruje kierunki długo- albo krótkoterminowych działań mających na celu polepszenie efektywności operacji marketingowych przedsiębiorstwa. W ramach badań warunków działania przedsiębiorstwa mamy do czynienia z elementami audytu marketingowego odnoszącego się do makro- i mikrootoczenia, w jakim działa przedsiębiorstwo. Na obu tych poziomach menedżer powinien zająć się próbą odpowiedzi na pytania ujęte w tabeli 13.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.