Renta socjalna – dla kogo i ile wynosi renta socjalna?

Renta socjalna – comiesięcznie wypłacane świadczenie przez ZUS (Zakład Ubezpieczeń społecznych) osobom z orzeczeniem niezdolności do pracy. Z przywileju renty socjalnej mogą skorzystać wyłącznie mieszkaniec Polski, mieć ukończona osiemnaście lat oraz dysponując orzeczeniem o zdolności do pracy. Orzeczenie musi orzekać pełną niezdolność do podjęcia pracy. Dodatkowo orzeczenie musi być wydane na okres czasowy lub na stałe. Komu więc przysługuje renta socjalna? Jakie kwoty możemy się spodziewać pobierając rentę socjalna? Co jeszcze warto wiedzieć o rencie socjalnej?

Komu przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna jest jednym z wielu pomocy finansowej Państwa dla osób, które w wieku doznały wszelkiego rodzaju uszczerbku na zdrowiu, a jednocześnie straciły jakiekolwiek szanse na zarabianie. O rentę socjalną może starać się każda osoba pełnoletnia, która otrzymała orzeczenie o pełnej niezdolności do pracy, powstałej z powodu naruszenia sprawności.

Renta socjalna zostanie przyznana jeżeli niesprawność powstała:

 • w okresie do ukończenia 18 roku życia
 • w szkole lub na studiach, przed ukończeniem 25 roku życia
 • w okresie studiów doktoranckich ewentualnie w okresie aspirantury naukowej.

W większości przypadków sprawa dotyczy wypadków lub ciężkich chorób, która powstała w okresie dojrzewania lub w wieku młodzieńczym. Przypadek ten również musi mieć wpływ na orzeczenie o pełnej niezdolności do pracy, bezpośrednio po ukończeniu pełnoletności, ewentualnie od razu po zakończeniu nauki.

Komu nie przysługuje prawo do renty socjalnej?

renta socjalnaRenta socjalna nie przysługuje osobie, której przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy. W takim przypadku również istnieją pewne wyjątki, a zaliczamy do nich:

 • osoby, które posiadają orzeczenie o rentę o niezdolności do pracy, w tym zaliczamy również rentę uczniowską
 • osoba ma przyznaną rentę rodzinną, która jest niższa niż 200% najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy.
 • jeśli osoba pobiera rentę rodzinną jako świadczenie wyższe lub wybrane

Renta socjalna w wysokości 50% jej wartości może przysługiwać osobą przebywającym w areszcie w celu pozbawienia wolności i odbywa karę, a dodatkowo jest osobą samotnie gospodarującą, nie posiada innego przychodu lub nie dysponuje prawem do renty rodzinnej.

Ile wynosi renta socjalna?

Renta socjalna jak każde inne świadczenie socjalne podlega waloryzacji. Na dzień dzisiejszy renta socjalna przyznawana jest w stałej kwocie w wysokości 84% najniższej kwoty renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W sytuacji w której osoba pobiera świadczenie z tytuły renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200% najniższej kwoty renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, osobie tej przysługuje prawo do pobierania dwóch świadczeń jednocześnie. Dodatkowo wysokość kwoty pobieranej, nie może przekraczać 200% najniższej renty z tytuły całkowitej niezdolności do pracy, w przeciwnym razie zostanie obniżona renta socjalna.

Strona znaleziona po wpisaniu w wyszukiwarce:

 • renta socjalna
 • ile wynosi renta socjalna
 • renta socjalna dla kogo
 • renta socjalna ile wynosi
 • ile wynosi renta specjalna
 • dla kogo renta socjalna
 • www renta socjalna
 • ilewynosirentasocjalna
 • ile wynosi reta socialna
 • ile wynosi renta socjaln

Przeczytaj inne:
renta planistyczna
Renta planistyczna (opłata planistyczna) – wysokość i zasady

Renta planistyczna - właściwą nazwą dla renty planistycznej jest zwrot opłata planistyczna, a wszystko przez to, że renta jest określeniem...

Zamknij