Renta inwalidzka – dla kogo i ile wynosi renta inwalidzka?

Renta inwalidzka – najpopularniejsza nazwa renty, której prawdziwe znaczenie kryje się pod zwrotem renta z tytułu niezdolności do pracy, gdzie niezdolność do pracy powstała w skutek choroby, czy wypadku przy pracy. Renta inwalidzka jest przyznawana osobom, które spełniają określane w ustawie warunki. Nie wiesz komu tak na prawdę przysługuje renta inwalidzka? Zastanawiasz się w jakiej wysokości jest to świadczenie? W tym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące renty inwalidzkiej. Artykuł to kompendium wiedzy o rencie inwalidzkiej.

Komu przysługuje renta inwalidzka?

Zgodnie z rozporządzeniem prawo do uzyskania renty inwalidzkiej mają wszyscy obywatele Polski, którzy są ubezpieczeni w ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Dodatkowo osoba starająca się rentę inwalidzką musi dysponować orzeczeniem lekarskim z wyraźnie określoną niezdolnością do pracy. Ważnym zestawem dokumentów jakimi powinna legitymować się osoba ubiegająca o rentę inwalidzką, to zestawienie wszystkich miesięcy w którzy były odprowadzane składki oraz zestawienie miesięcy w których te składki nie były odprowadzane. Jest to ważne zestawienie dokumentów, gdyż na podstawie okresów składkowych jaki nieskładkowych jest wyliczana kwota renty inwalidzkiej. Najważniejszym elementem starania się o rentę inwalidzką jest okres powstania niezdolności do pracy. Niezdolność do pracy musi powstać w okresach określonych w ustawie lub nie później niż 18 miesięcy od okresu ich ustania.
renta inwalidzka

Okres składkowy i nieskładkowy – renta inwalidzka:

Okres składkowy i nieskładkowy został określony na tych samych zasadach co renta chorobowa i kreuje się następująco:

 • 1 rok w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 roku życia
 • 2 lata w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 22 roku życia
 • 3 lata w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 25 roku życia
 • 4 lata w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 29 roku życia
 • 5 lata w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 30 roku życia

Renta inwalidzka jest przyznawana w zależności od orzeczenia lekarskiego. Jeżeli w orzeczeniu niezdolność do pracy jest określana konkretną datą, wtedy rentę inwalidzką otrzymamy na określony czas. Analogicznie w przypadku orzeczenia o niezdolności do pracy bez okresowo, wtedy renta jest przyznawana na czas nieokreślony.

Ile wynosi renta inwalidzka?

Renta inwalidzka jest obliczana na podstawie czterech wytycznych. Pierwsza wytyczna dotyczy 24% kwoty bazowej do której dodawane są po 1,3% za każdy rok okresów w których były odprowadzane składki. Trzecim elementem sumowanym i mającym wpływ na wysokość renty inwalidzkiej to 0,7% sumowane za każdy rok w którym nie były odprowadzane składki. Ostatnim elementem jest wyliczanie lat brakujących do pełnych 25 lat odprowadzania składek i również w tym przypadku za każdy rok jest przyznawane 0,7% w skali roku.

Strona znaleziona po wpisaniu w wyszukiwarce:

 • renta inwalidzka ile wynosi
 • ile wynosi renta inwalidzka
 • renta inwalidzka
 • Renta Inwalidzka Komu Przysługuje
 • renta inwalidzka dla kogo
 • renta inwalicka
 • komu przysługuje renta inwalidzka
 • komu nalezy sie renta inwalidzka
 • renta inwalidzka kwota
 • renta inwlidzka

Przeczytaj inne:
renta z tytułu niezdolności do pracy
Renta z tytułu niezdolności do pracy – To co musisz wiedzieć

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie osobie, która poprzez orzeczenie lekarskie posiada całkowita lub częściową niezdolność do wykonywania...

Zamknij