Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Relacja pomiędzy koncepcją kontraktu psychologicznego i POS

Wspólna baza teoretyczna, na której powstały obie koncepcje – badania na temat zmiany poziomu zaangażowania organizacyjnego pracowników i teoria wymiany społecznej – w połączeniu z charakteryzowanymi wyżej różnicami w opisywaniu zmian postawy pracowników – stały się inspiracją dla badania zależności pomiędzy postrzeganym wsparciem organizacyjnym i postrzeganiem przez jednostkę wypełniania kontraktu psychologicznego w relacji pracownik – organizacja. Za interesującą uznano próbę wskazania, który z konceptów niesie większy ładunek wyjaśniający zmianę poziomu zaangażowania organizacyjnego pracowników oraz jakie są wzajemne relacje obu konstruktów. Ważną kwestią, na którą zwracają uwagę badacze, jest treść kontraktu psychologicznego, konkretne bodźce, które uważane są za jego składniki, podobnie jak bodźce, które pozwalają jednostkom określić, czy otrzymują wsparcie organizacyjne na wysokim, czy raczej niskim poziomie.

Rhoades i Eisenberger przebadali efekty złamania kontraktu psychologicznego przez pracodawcę w percepcji pracownika. Sytuacja taka skutkuje podważeniem zaufania, jakie odczuwa jednostka w stosunku do organizacji. Siła, z jaką jednostka reaguje na złamanie kontraktu psychologicznego jest według badaczy bezpośrednio powiązana nie tylko z sytuacjami, w których pracownikowi odmawia się określonych nagród, czy przywilejów, ale także z sytuacjami, w których organizacja rozmija się z przekonaniami jej członków, dotyczącymi kształtowania stosunków w pracy, wzajemnego szacunku, norm zachowań i właściwego postępowania obu stron relacji. Z kolei organizacja, która wypełnia w oczach podwładnych postanowienia kontraktu psychologicznego, jest oceniana jako godna zaufania, ceniąca wartości bliskie pracownikom i wartościowa z punktu widzenia związania się z nią na dłużej i zaangażowania w działania na rzecz jej dobra. Pozytywne sygnały, jakie wysyła organizacja postrzegana jako wywiązująca się z kontraktu psychologicznego powodują również powstanie w pracownikach przekonania, że są oni dobrze traktowani, wspierani i cenieni. Innymi słowy wypełnianie kontraktu psychologicznego wpływa na wzrost poziomu POS.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.