Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

RADA PRZEDSIĘBIORSTWA I REKRUTACJA

PRÓG ZATRUDNIENIA: liczba zatrudnionych, powyżej której przedsiębiorstwo podlega nowym obowiązkom prawnym lub parafman- sowym.

PRZEDSTAWICIELE (REPREZENTANCI) PERSONELU: porównaj rada przedsiębiorstwa, delegaci personelu, delegaci związkowi.

PRZYWIĄZANIE: polityka mająca na celu utrzymanie pewnych pracowników w przedsiębiorstwie. Trzy czynniki skłaniają najsilniej do pozostania: atrakcyjne wynagrodzenie (płaca, udział w zyskach, inne różnego rodzaju korzyści), docenianie walorów osobistych (kierowanie karierą zawodową, awansowanie, kształcenie), przyjemna atmosfera pracy i wzajemnego porozumiewania się (sposób przyjmowania inicjatyw, możliwości swobodnego wyrażania poglądów).

RADA PRZEDSIĘBIORSTWA (ZAKŁADU): we Francji organ przedstawicielski pracowników w przedsiębiorstwach i zakładach liczących co najmniej 50 pracowników. Przewodniczy mu dyrektor przedsiębiorstwa, a składa się z wybranych przedstawicieli różnych kategorii personelu. Jest to organ konsultacyjny, który musi być informowany o wszystkich ważnych decyzjach dotyczących: (koncentracji, przekształceń, restrukturyzacji), zwolnień, organizacji, kierowania i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

REKRUTACJA: proces, poprzez który przyciąga się i dokonuje selekcji kandydatów do zatrudnienia na dysponowane stanowiska pracy.

RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA: skoordynowana reorganizacja systemu pracy w przedsiębiorstwie poprzez nowy podział zatrudnienia. Restrukturyzacja może mieć charakter całkowity lub częściowy. Wynika ona z modyfikacji struktury, zmian technologicznych lub nowych kierunków działalności produkcyjnej. Rodzi konsekwencje w zakresie mobilności zawodowej, przeszeregowań i adaptacji zawodowej pracowników. Przeszeregowanie jest zmianą przeznaczenia i przystosowania do wykonywania nowego zawodu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.