Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Public relations/publicity

Narzędzia promocji polegające na komunikowaniu się z różnymi grupami w celu stworzenia i utrzymania pozytywnego obrazu firmy wśród potencjalnych klientów. PR stosuje następujące narzędzia oddziaływania: specjalne publikacje, uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych, zbieranie funduszy na cele charytatywne, sponsorowanie szczególnych wydarzeń oraz działania reklamowe (por. reklama korporacyjna). Działania PR różnią się tym od reklamy, iż reklamodawca bezpośrednio płaci za ekspozycję przekazu w danym nośniku, kontroluje, w jakim nośniku się on pojawi i jak często będzie emitowany oraz wie dokładnie, jak będzie wyglądał ten przekaz, natomiast w PR komunikat może wpływać na wszystkie te elementy, jednakże reklamodawca nie ma całkowitej kontroli nad nimi. Często termin PR bywa mylony z pojęciem publicity. Według jednej z definicji „PR jest procesem zarządzania, która ocenia publiczne postawy, stara się wypracować strategie i procedury, których.założenia oparte byłyby na przekonaniach i zainteresowaniach społecznych oraz wdraża pewne programy działania w celu pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla działań prowadzonych przez organizację” . Z definicji tej wynika, iż z działaniami typu PR mamy do czynienia wówczas, gdy firma systematycznie planuje i dystrybuuje w swoim otoczeniu informacje w celu stworzenia i zarządzania własnym wizerunkiem w taki sposób, aby wśród różnych grup społecznych utrzymać swój pozytywny obraz.

Natomiast publicity odnosi się do działań komunikacyjnych, które nie są bezpośrednio opłacane przez przedsiębiorstwo. Na ogól mają one postać krótkiej informacji, editorialu lub reportażu na temat przedsiębiorstwa, ludzi w nim zatrudnionych czy produktów i usług. Zazwyczaj firma próbuje pozyskać media, aby umieszczone informacje prezentowały ją lub jej produkty w korzystny sposób, który pozytywnie oddziaływałby na opinie, wiedzę, świadomość i zachowanie klienta. Aby zdobyć publicity przedsiębiorstwo stosuje takie techniki, jak konferencje prasowe, filmy nagrane na kasety wideo, serwisy zdjęciowe, czy oświadczenia prasowe. Generalną zaletą publicity jest jej neutralność i wiarygodność. Klienci wydają się być mniej sceptyczni w stosunku do pozytywnych informacji o produkcie, gdy wiedzą, że informacja o nim pochodzi ze źródeł, które postrzegają jako niezależne i nie opłacone przez firmy zainteresowane zdobyciem klientów. Przykładem mogą być recenzje krytyków filmowych, postrzeganych przez widzów jako niezależni eksperci, którzy decydują często o „być albo nie być” wchodzących na ekrany filmów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.