Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Przykłady dotyczące synergii

Synergii można się doszukać w różnych funkcjach spełnianych przez przedsiębiorstwo, zarówno w odniesieniu do kosztów, jak i wartości dodanej rozpatrywanej z punktu widzenia klientów. Jako przykłady takich funkcji można podać badania i wdrożenia, produkcję, sprzedaż, reklamę i administrowanie. Ostatnio nastąpiła fuzja dwu firm maklerskich o różnej wielkości: mniejsza firma była w trakcie przygotowań do poczynienia poważnych inwestycji na rzecz instalacji systemów komputerowych, większa firma te inwestycje miała już za sobą. W tym przypadku osiągnięto synergię w wyniku podzielenia się tym nowym zasobem.

Z innym przykładem synergii mamy do czynienia w przypadku, gdy wielkie towarzystwo lotnicze nabywa sieć hoteli, aby móc oferować swym pasażerom pakiet propozycji związanych z podróżą. Wartość dodana rozpatrywana z punktu widzenia osoby podróżującej jest w tej sytuacji większa aniżeli suma propozycji, które mogłyby przedstawić linie lotnicze i sieć hoteli niezależnie od siebie.

Na zakończenie należy zwrócić uwagę, aby czytelnik wystrzegał się pokładania nadmiernej nadziei w efektach synergicznych. Kompromisy, brak elastyczności oraz opóźnienia przyczyniają się często do zniwelowania wyliczonej przewagi kosztowej. Korzyści skali podporządkowują się często prawu Greshama: analiza ilościowa zawsze wypiera analizę jakościową. Oznacza to, że korzyści skali, które uwzględniają tworzenie wartości istotnych dla klienta, dają się łatwo ująć liczbowo: założenia tego nie można przyjąć w odniesieniu do postrzegania wartości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.