Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Przeprowadzanie doboru konkursowego

Konkurs powinien zakończyć się oceną jego przebiegu i uzyskanych wyników oraz wyciągnięciem wniosków dotyczących wszystkich uczestników tego procesu doboru. Wnioski te mogą się okazać pożyteczne w organizacji kolejnych konkursów czy w ogóle doboru, a także w usprawnieniu funkcjonowania konkretnej jednostki organizacyjnej. Szczególnie ważne i pożyteczne jest zapewnienie sprzężenia zwrotnego ubiegającym się kandydatom, łącznie z kierow- nikiem-elektem. Gdy ma się rzetelne ich oceny, można dostrzec osoby z zewnątrz warte pozyskania do przedsiębiorstwa, w odniesieniu zaś do kandydatów z wewnątrz – dysponować informacjami przydatnymi w ich przemieszczeniu (awansowaniu), motywowaniu czy też doskonaleniu i rozwoju.

Trzeba stwierdzić, iż ze wskazanych trzech etapów postępowania konkursowego najbardziej ułomna bywa faza kontroli (oceny). Nie pozwala ona bowiem należycie zdyskontować wyników i wysiłku uczestników konkursu, kandydatów zaś pozostawia niejednokrotnie w stanie frustracji i podejrzeniem o nieobiektywne dokonanie wyboru.

Istotnym warunkiem rzetelnego przeprowadzenia doboru konkursowego i jego trafności jest udział kompetentnych i współdziałających ze sobą uczestników (ich role zostały wymienione w tabeli nr 6). Z tego więc względu jest również zasadne włączenie do procedury konkursowej rzeczoznawców spoza organizacji. Przeprowadzenie wielu niezbędnych prac czy procedur wymaga specjalistycznej wiedzy. Nadto rzeczoznawcy wnoszą obiektywizm ludzi z zewnątrz i są wolni od powiązań nieformalnych, które często krępują członków komisji konkursowej czy organu uprawnionego do powołania na stanowisko. Najbardziej jest pożądana sytuacja, w której rzeczoznawcy uczestniczą od początku do końca postępowania konkursowego, choć ich rola jest tylko doradcza. W tym kontekście jest oczywiste, iż moralnym obowiązkiem podmiotów uczestniczących w doborze (komisja konkursowa, organ powołujący na stanowisko) jest rzetelne rozpatrzenie wyników i ekspertyz oraz kierowanie się przy podejmowaniu decyzji względami merytorycznymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.