Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Przekształcanie struktur organizacyjnych cz. II

W sposób bardziej radykalny można przekształcić całkowicie przedsiębiorstwo, traktując je jako sieć zespołów roboczych. Każdy zespół (komórka) ma w tej sieci do spełnienia określone samodzielne zadania. Powiązania między nimi i otoczeniem są bardzo ścisłe i bezpośrednie. Całość jest koordynowana przez kierownictwo naczelne o nastawieniu strategicznym i nie rozbudowanej strukturze.

Różnych pojęć używa się do określenia tego podejścia. Mówi się o tworzeniu sieci zespołów roboczych, systemach sieciowych lub przedsiębiorstwach wielokomórkowych (polikomórkowych). Teorie, do których one nawiązują są już od dawna znane. Wymieńmy choćby teorię „linking pin” lub „pingle qui relie” („spinającej szpilki”) Likerta. W sytemie tym kierownicy zespołów sami są członkami zespołów wyższego szczebla hierarchicznego, pobudzają zespoły robocze, uczestnicząc w pracy zespołu koordynującego. Łączą oni („spinają”) całość złożoną z dwóch szczebli organizacyj nych.

Struktury organizacyjne złożone z sieci zespołów roboczych mogą być bardzo sprawne. Organizacja przedsiębiorstwa nie może jednak stać się zbyt płynna. Jedną ze słabych stron tych koncepcji jest status ludzi pracujących w niejasnych układach. Niektórzy są kierowani w oparciu o odmienne, niż stali pracownicy umowy (podwykonawstwo, działalność pod zarządem państwowym, przynależność jednocześnie do wielu struktur itp.). Mogą one rodzić także pewne niejasności dotyczące spraw socjalnych, liczby zatrudnionych i gwarancji dla każdego pracownika.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.