Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

PRZEJRZYSTOŚĆ CELÓW

Niezależnie od rodzaju organizacji ciągle jeszcze stosowana jest ukryta i niejasna polityka wobec personelu, doświadczenia zaś wskazują, iż lepiej jest, aby była ona przejrzysta i znana pracownikom. Kiedy usiłuje się ją formułować lub wyjaśniać, trzeba trzymać się rzeczywistości i starać się być dokładnym.

Przede wszystkim trzeba rozszerzyć zakres stosowanych narzędzi informacji i diagnozy. Wtedy również ocena istniejącego stanu rzeczy staje się dokładniejsza, gdyż opiera się na solidniejszej podstawie.

Prezentowanie określonej polityki oznacza również możliwość jej dyskutowania, spierania się o nią, a więc także uświadomienia sobie emocji w organizacji. Prowadzi to do jej większej jasności i realizmu w działaniu. Pozwala to również rozszerzyć zakres wymiany myśli i opinii, ponieważ ludzie wolą wiedzieć, czego można oczekiwać niż żyć w niepewności, która na dłuższą metę niszczy zaufanie i uniemożliwia porozumienie się. Konieczne jest sformułowanie celów średnio- i długookresowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób zostaną osiągnięte, za jaką cenę i za pomocą jakich środków.

Cele społeczne powinny być oddzielnie sformułowane, lecz muszą być sharmonizowane ze strategią ogólną organizacji. Po podjęciu odpowiednich decyzji staną się one podstawą działań w sferze kierowania ludźmi. Weźmy przykład przedsiębiorstwa wymagającego dużego stopnia twórczości w działaniu (firmy doradcze, jednostki naukowo-badawcze, agencje reklamowe). Poszukuje ono ludzi intelektualnie niezależnych, wysoce kompetentnych, którzy jednak mają wysokie żądania finansowe i potrzebują uznania ich pracy. Stwierdzenie to powinno ukierunkować wybory w zakresie rekrutacji, kształcenia, stylu pracy i atmosfery w organizacji. Oczywiście decyzje zależeć będą również od czynników mierzalnych takich, jak liczba zatrudnionych lub koszty (fundusz płac, budżet kształcenia itd.).

Nie mniej ważną zasadą jest umiejętność nadania preferencji kilku głównym kierunkom działalności. W sferze kierowania zasobami ludzkimi wiele działań jest połączonych ze sobą w sposób systemowy, Można jednak kłaść akcent na takie lub inne działania, które staną się tym samym centrami (ośrodkami) działalności. W oparciu o nie może być organizowana płaszczyzna społeczna procesu kierowania. Na przykład strategia społeczna może się opierać na koncepcji odpowiedzialności, kształcenia i udziału personelu w zyskach przedsiębiorstwa.

Określenie „odpowiedzialności” pozwoli ustalić zasady organizacji pracy i funkcjonowania zespołowego: „kształcenie” może być związane z rozwojem kompetencji pracowników i prognostycznym kierowaniem zatrudnieniem: „udział w zyskach” jest sposobem kształtowania polityki płac na podstawie umiejętności i odpowiedzialności pracowników.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.