Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Problemy związane z dowolnością klasyfikacji

Źle zbudowany system klasyfikacji stanowisk pracy nie znajdzie uznania w oczach pracowników. W takiej sytuacji traci on uzasadnienie prawne, co sprawia, że staje się niesktuteczny nawet w tych częściach, w których jest jasny. Może on prowadzić do:

Biurokratyzacji. Z powodu braku dobrego systemu nie dają się wyjaśnić różnice między stanowiskami. Pracownicy żądają wówczas zmian w swoim statusie i systemie wynagradzania. Z powodu braku realistycznych kryteriów, kierownicy często odwołują się do argu mentów administracyjnych, w których forma zastępuje treść (kodyfikacja kompleksowa, dokładne metody mierzenia, szczegółowa kontrola):

Sprzeczności i nieładu, np. między osobą i funkcją, kiedy stanowisko ma charakter unikalny. Kierowania niektórymi stanowiskami wbrew zdrowemu rozsądkowi, gdy np. pracownicy łączą dwie istotnie różniące się funkcje lub wykonują ważne działania, ale o specyficznym charakterze lub trudno poddające się analizie, co sprawia, że nie są brane pod uwagę w ocenie stanowisk pracy.

Opóźnień w stosunku do dokonujących się zmian w zatrudnieniu i utrwalania struktury, która nie odpowiada rzeczywistości. Możliwości indywidualne i zachowania w procesie pracy. Ocena zachowań w procesie pracy uzupełnia analizy i oceny stanowisk pracy. Pozwala ona ustalić to, czym staje się zatrudnienie poprzez funkcje osób, które są nimi obarczone. Jednocześnie jest to sposób wzajemnego porozumiewania się i negocjowania. Można się nią posłużyć do ukierunkowania działalności lub funkcji pracowników, biorąc pod uwagę ich wyniki i potencjalne możliwości. Mogą one być również przydatne do wyciągnięcia wniosków w dziedzinie kształcenia, motywacji i wynagradzania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.