Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Problem sald handlowych

„Trzydzieści chlubnych lat” było świadkiem niebywałego rozwoju. W tym okresie ani gospodarka francuska, ani gospodarka europejska nie przeżywały żadnych głębszych perturbacji. Od początku procesu odbudowy (w 1953 r. produkcja powróciła do poziomu z 1930 r.), wzrost produktu narodowego brutto był bardzo szybki (5% dla lat 1960-1965, 4,25% dla okresu 1965-1970, 5,75% dla lat 1970-1972). W ciągu dwudziestolecia powojennego we wszystkich państwach europejskich konsumpcja uległa podwojeniu. Wzrostowi wymiany towarzyszyły jednak poważne zakłócenia. Dwa z nich miały szczególne znaczenie. Pierwsze dotyczyło miejsca handlu zagranicznego w gospodarkach narodowych. W krajach Wspólnego Rynku handel miał mocną pozycję i obejmował 35% dochodu wewnętrznego brutto. Inaczej było w Japonii i w Stanach Zjednoczonych, gdzie eksport nie przekracał 15% w pierwszym przypadku i zaledwie 7% dochodu wewnętrznego brutto w drugim przypadku.

Chronicznie ujemne dla Francji od 1945 i dla Wielkiej Brytanii od 1978, było ono praktycznie przez cały czas dodatnie dla Japonii i Republiki Federalnej Niemiec. Jeśli zaś chodzi o bilans Stanów Zjednoczonych, to od 1971 r. wykazywał on deficyt, który od tego czasu pogłębiał się stale przyjmując niepokojące proporcje. W świetle tych zjawisk coraz bardziej zasadne staje się następujące pytanie: w jaki sposób był finansowany ten bezprecedensowy rozwój?

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.