Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Prawo i polityka a marketing

Te dwa czynniki są ze sobą silnie związane, tworząc w praktyce nierozerwalną całość. Należy jednak wyraźnie odróżnić politykę rozumianą jako obszar działania różnych partii politycznych, przetargów i dyskursu politycznego od polityki traktowanej jako realizacja określonego programu politycznego przez aktualnie sprawujący władzę rząd. Dla menedżera zarządzającego firmą najważniejsze informacje pochodzą z dwóch obszarów:

– obowiązujących przepisów i ustaw w dziedzinie np. prawa handlowego, prawa finansowego, prawa podatkowego czy też prawa pracy oraz

– aktualnych dokumentów rządowych określających politykę finansową i monetarną państwa, politykę gospodarczą rządu, politykę społeczną czy też politykę ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Ustalenia z zakresu polityki finansowej i monetarnej państwa dotyczą głównie określenia źródeł dochodów państwa, co znajduje odzwierciedlenie w polityce podatkowej i poziomie wydatków budżetowych, a to z kolei wymaga sprecyzowania wielkości deficytu budżetowego oraz stopy oprocentowania kredytów przez Narodowy Bank Polski.

Polityka przemysłowa państwa wymaga upublicznienia przez rząd celów i działań, jakie zostaną podjęte w stosunku do różnych sektorów gospodarki w krótkiej i dłuższej perspektywie czasowej. Zazwyczaj sformułowanie takiej polityki związane jest z określeniem stopnia protekcjonizmu wobec różnych gałęzi przemysłu, co widoczne jest często w postaci barier celnych hamujących dostęp do polskiego rynku zagranicznym towarom i usiugom. Wypracowanie tego rodzaju polityki wymaga od rządu systematycznego prowadzenia konsultacji z organizacjami branżowymi i największymi przedsiębiorstwami oraz posiadania informacji o sytuacji branż i sektorów w innych krajach. Oprócz systematycznej współpracy konieczne jest również formułowanie prognoz, określających następstwa wprowadzenia określonych środków prawnych i działań, mających chronić rodzimy rynek przed zalewem konkurencyjnych produktów i usług.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.