Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

PRAWO DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO CZ. II

Systemy prawne większości krajów zobowiązują pracodawców zatrudniających przynajmniej dziesięciu pracowników do finansowania kształcenia ustawicznego. We Francji udział przedsiębiorstwa wynosi 1,2% rocznego funduszu płac. Dwie części tego udziału są obligatoryjne: 0,3% jest przeznczone na kształcenie przemienne (praca + nauka) ludzi młodych i 0,1% na indywidualne urlopy szkoleniowe. Na ogół budżety kształcenia przekraczają obowiązujące sumy, i to tym bardziej, im większe jest przedsiębiorstwo i im bardziej jest ono zbliżone do rozwijających się sektorów gospodarki.

Przedsiębiorstwa mogą bezpośrednio kierować procesem kształcenia swoich pracowników, zgodnie z zasadami, które przedstawiliśmy wyżej. Mogą też jednak delegować swe uprawnienia na wyspecjalizowane organizacje, takie jak związki zawodowe pracodawców (które pomagają w opracowywaniu planów kształcenia i bezpośredniej realizacji procesu kształcenia) oraz fundusze kształcenia (kierowane wspólnie przez grupy pracodawców i związki zawodowe pracowników).

Wreszcie prawo określa ramy kształcenia przemiennego, którego celem jest łączenie kształcenia teoretycznego i praktycznego w przedsiębiorstwach, uławiające wprowadzenie do zawodu. Określa ono zwłaszcza: umowy kwalifikacyjne, umowy adaptacyjne, umowy dotyczące powrotu do porzedniego zatrudnienia, umowy współdziałania i współodpowiedzialności, umowy dotyczące staży wprowadzających do zawodu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.