Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Pracownik w percepcji kadry menedżerskiej cz. II

W świetle uzyskanych wyników w opinii kadry menedżerskiej zaangażowany pracownik kładzie nacisk na działanie, widoczne nagrody, przedsiębiorczość. Jest zdecydowany, pewny siebie. Podczas wykonywania zadań cechuje go obowiązkowość, skrupulatność, staranność i zorganizowanie, wydajność, niezawodność, zdyscyplinowanie w wypełnianiu obowiązków. Nie lubi zajmować się mało istotnymi sprawami. Dąży do obiektywizmu i kieruje się racjonalizmem. Ponadto dąży do uzyskiwania siły i sukcesu, a także wywierania wpływu na innych, co potwierdzają wyniki w skali przywództwa (Mis) i potrzebie dominacji (Dom).

Silnie wyrażone potrzeby zadaniowe w połączeniu z motywacją mogą warunkować występowanie wymiaru zaangażowania, jakim jest „uczestni- ctwo”, rozumiane jako skłonność do podejmowania znacznego wysiłku na rzecz organizacji (szczególnie „orientacja na zadania”).

W opisie właściwości osobowościowych zaangażowanego pracownika osoby badane akcentują także: produktywność, łatwość przystosowania się, pozytywne wartościowanie swoich działań, konstruktywne reagowanie w sytuacji porażki. Jednocześnie jest niecierpliwy w sytuacji różnego typu ograniczeń, nie potrafi odraczać nagród. W charakterystyce jego poznawczych respondenci podkreślili logiczność i analityczność myślenia jako właściwości funkcjonowania umysłowego. Wskazali także na posiadanie przez niego uzdolnień intelektualnych oraz umiejętności planowania działań, a także przejawianie twórczości ideacyjnej, warunkującej kreowanie pomysłów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.