Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Praca z poświęceniem

Pierwszy wymiar zaangażowania w analizie reprezentuje pytanie 8 ankiety „zawsze rzetelnie i sumiennie wykonuję swoje zadania” i (14) „swoją pracę wykonuję z dużą energią, poświęceniem, oddaniem”. W odpowiedziach w 5 stopniowej skali symetrycznej uzyskano przytłaczającą liczbę odpowiedzi pozytywnych. Nasi respondenci pozostają w prawidłowych relacjach ze swoją firmą stąd pozytywne nastawienie do swoich zadań. Interesujący jest jednak dychotomiczny podział na tych, którzy pracują „zdecydowanie” sumiennie i tych, którzy to robią „raczej” sumiennie. Znaczące wydaje się, że respondenci widząc w odpowiedziach wariant „zdecydowanie” nie wybrali go. Mentalnie trudno nawet w badaniu ankietowym wskazać odpowiedź zaprzeczającą zaangażowaniu, bo jest to w jakimś stopniu przyznanie się do porażki w życiu zawodowym lub chociaż jakiejś fazy kryzysu.

Rozkład odpowiedzi dla grupy średnio i bardzo zaangażowanej jest zbliżony z nieco większym akcentem na model demokratyczny (29,7% wskazań) u pierwszej grupy (25,2% u bardzo zaangażowanych). Jakby dla zachowania symetrii druga grupa częściej preferuje model operatywny. Odwracając analizę można zauważyć, że grupa „raczej” zaangażowana nie ma potrzeby udziału w procesie decyzyjnym w innym zakresie i wymiarze niż grupa „zdecydowanie” zaangażowana, co pozostawia partycypację jako zmienną neutralną.

W badaniu zadano respondentom pytanie o najwyższy stopień zaangażowania, czyli pracę z poświęceniem, a nawet z oddaniem. Tabela nr 2 zawiera zagregowane odpowiedzi.

Oczekiwano mniejszej liczby wskazań, ale i tak 33,0% zadeklarowało zdecydowanie pracę z poświęceniem (110 osób odpowiedziało „zdecydowanie” TAK na oba pytania). Mniej zaangażowani preferują w 20,9% model delegacyjny, a zrównoważony 38,3% i jest to rozkład zbliżony do preferencji osób bardzo zaangażowanych. Znacząco wzrosła liczebność wskazań „niezdecydowanych” do 36, a model demokratyczny osiągnął 38,9%, co stanowi najwyższy wskaźnik dla tego modelu(przy średniej 27,5%). Drugi wymiar zaangażowania reprezentowany był przez pytanie o możliwość uczenia się nowych rzeczy i podwyższania kwalifikacji zawodowych w kontekście aktywności w pracy.

Tabela 3. Możliwość uczenia się I podnoszenia kwalifikacji a preferowany model partycypacji decyzyjnej

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.