Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Pozyskiwanie kadr

Fazę preparacji stanowi planowanie kadr, w którym stosownie do misji, celów i strategii firmy, a także filozofii i strategii personalnej, dokonuje się wyboru celu i sposobu działania w obszarze kadrowym. Jest to więc etap tworzenia przesłanek dla działań w kolejnych fazach kształtowania potencjału kierowniczego.

Fazę realizacji wypełniają czynności związane z pozyskaniem kadr („wejście” do systemu, jakim jest firma), ich rozwojem („przejście”), tj. z transformacją i opuszczeniem organizacji („wyjście”). Cykl tych działań kończy się oceną funkcji i dokonaniem sprzężenia zwrotnego w odniesieniu do poszczególnych faz i elementów.

Warto zwrócić uwagę, że wymienione elementy są odpowiednio uporządkowane, wzajemnie na siebie oddziałują i są ukierunkowane na wspólne cele. Dlatego możemy mówić o systemie kształtowania kadry, będącym częścią większej całości, jaką jest zarządzanie kadrami i zarządzanie całą firmą.

Należy również zaznaczyć, że wymieniony zbiór czynności może być wykorzystany w podanym układzie chronologicznym tylko w odniesieniu do pojedynczego pracownika, jeżeli zaś chodzi o większą zbiorowość – tylko w przypadku nowo tworzonych jednostek gospodarczych. W praktyce funkcjonujących firm poszczególne sekwencje czynności przeplatają się wzajemnie, nakładają i uzależniają, tworząc w efekcie złożony układ, dodatkowo komplikowany przez różnorodność oddziałujących na niego czynników.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.