Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Polityka społeczna i strategia organizacyjna

Każda polityka społeczna musi być zgodna z ogólnymi celami organizacji, których dotyczy. Wymaga to:

– połączenia strategicznego z innymi funkcjami: finansowymi, technicznymi i handlowymi:

– połączenia między zarządzaniem krótookresowym (zadania bieżące, nadzór administracyjny) i w dłuższych okresach (prognozy, projekty, plany, dokonywanie zmian organizacyjnych).

W tym sensie kierowanie zasobami ludzkimi musi stanowić część myślenia i działania strategicznego. Myślenie strategiczne jest procesem pozwalającym modelować działania organizacyjne na podstawie przybliżonego obrazu tego, co jest pożądane w przyszłości. Jest to połączenie antycypacji (przewidywania zdarzeń, uprzedzania faktów, podejmowania działań wyprzedzających) oraz analizy zasobów do wykorzystania i uaktywnienia. Zgodnie z tym myśleniem, zarządzanie jest procesem, który pozwala kierować działaniami strategicznymi, to znaczy dostosowaniem (adaptacją) ludzi, metod i środków działania oraz wyników. Jest to sztuka osiągania kompromisu, ponieważ wymaga rozwiązywania pojawiających się problemów i zmierzania w pożądanych kierunkach. Należy w tym brać pod uwagę wolę i oczekiwania partnerów (aktorów) tego procesu, istniejące struktury oraz zasady i zwyczaje organizacyjne.

W podejściu strategicznym kierowanie ludźmi jest dla organizacji procesem podobnym do kierowania ważną inwestycją, a nie wydatkami o negatywnym znaczeniu. Zmierza ono do rozwoju zasobów, jakimi są ludzie, oraz aktywnego kształtowania zatrudnienia i sprawności zespołowej .

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.