Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

POLITYKA FINANSOWA MAŁYCH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW CZ. II

Po przeprowadzeniu takiego rachunku z niektórymi menedżerami okazało się, że sytuacja ich przedsiębiorstwa była dramatyczna. Dlaczego? Rozpoczynający działalność menedżer polski często stara się osiągnąć jak najszybciej pewien próg bezpieczeństwa, który gwarantowałby egzystencję firmy. Aby ów cel osiągnąć, firma musi się szybko rozrastać. Zmusza to do gromadzenia dużych sum pieniężnych. Tych kapitałów menedżer najczęściej nie posiada! To po pierwsze. Do tego dochodzi fakt, że rzucając się w wir interesów, menedżer stawia sobie za cel niezależność, ponieważ uważa, że po to się angażował w „biznes”, żeby nie być od nikogo zależnym! Otóż te dwa rodzaje aspiracji są z sobą sprzeczne!

Uniknięcie tej sprzeczności może nastąpić wówczas, gdy firma jest wysoko rentowna, a więc uzyskuje wysoką marżę zysku w stosunku do obrotu. Wysoki zysk pozwala bowiem na samofinansowanie rozwoju bez konieczności nadmiernego zadłużania się. W przeciwnym razie, gdy zysk jest niski, menedżer powinien przyhamować rozwój przedsiębiorstwa. Hamowanie rozwoju przedsiębiorstwa, jakkolwiek mocno frustrujące, należy traktować jako działanie w obronie niezależności.

Menedżer stojący przed wyborem braku własnych kapitałów może skorzystać z kredytów towarowych, a więc kredytów udzielanych niejako przez dostawców, bądź też z kredytów krótkoterminowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.