Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Pojawienie się prawa socjalnego i jego instytucjonalizacja

Istnieją dwojakiego rodzaju korzyści z prawa socjalnego, które pojawiło się na skutek walki prowadzonej przez związki zawodowe oraz nacisku lub regulacji rządowych. Z jednej strony tworzy ono obowiązujące zasady, które utrzymują w równowadze rynek pracy i kierowanie ludźmi, powstrzymując zaostrzanie się konkurencji w zakresie kosztów osobowych. Z drugiej strony zapewnia ono pewne niezbędne uprawnienia do minimum demokracji organizacyjnej. Jak mówił Lacordie: „między siłą i słabością to swoboda działania jest tym, co tyranizuje, a prawo jest tym, co wyzwala”.

Kodeks pracy wzbogacał się stopniowo w wyniku walki związków zawodowych i natężania się konfliktów społecznych. Zawdzięcza on również wiele działaniom rządów, które wprowadziły w życie sposoby regulowania zapotrzebowania w zakresie zatrudnienia, a także postanowienia dotyczące „zdobyczy socjalnych”. Istnieją również przepisy prawne, które usiłują ukształtować inaczej niż dotychczas reguły gry ekonomicznej, wzmacniając kompetencje pracowników (kształcenie zawodowe), modyfikując wzajemne relacje między kapitałem i pracą (udział w zarządzaniu, akcjonariat pracowniczy) lub rozwijając możliwość wyrażania opinii i negocjacji wewnętrzych w organizacjach.

Uzupełnieniem rozbudowanych już ram prawnych są umowy zbiorowe podpisywane w poszczególnych branżach gospodarki przez reprezentatywne stowarzyszenia pracodawców i związki zawodowe pracowników. Umowy w przedsiębiorstwach były zawierane później – pierwszą zawarto w koncernie Renault w 1954 roku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.