Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

PODZIAŁ ZADAŃ I ROZWÓJ PROFESJONALIZM

Funkcje społeczne w organizacjach realizowane są z coraz większym profesjonalizmem. Wykorzystuje się coraz lepiej techniki i narzędzia kierowania, aby uzyskać niezbędne kompetencje i elastyczność. Ludzie często muszą się bardziej włączać w te procesy, co zmienia ich rodzaj zaangażowania: stają się oni również bardziej wymagający.

W organizacjach zmieniają się także sposoby reprezentowania personelu i systemy podejmowania decyzji. Poddaje się krytyce istniejące więzi z otoczeniem, organizację oraz połączenie między wymogami społecznymi i kierunkami działalności technicznej i produkcyjnej. Kierowanie ludźmi zdobywa nowe doświadczenia i narzędzia w trudnym procesie równoważenia dwóch tendencji:

Profesjonalizacji. W tym sensie kierujący ludźmi stają się specjalistami w zakresie wzrastającego technicznego charakteru pracy, zawody i specjalności podstawowe są uzupełniane funkcjami (zadaniami) wymagającymi nowych umiejętności. Można dostrzec w tym pewną analogię z nowoczesną medycyną wymagającą lekarzy ogólnych, specjalistów, pomocy pielęgniarskiej, laborantów i odpowiedniego wyposażenia technicznego. Problem w obu tych przypadkach jest taki sam: do jakiego stopnia należy rozwijać technologie specjalizując formy działalności? Do jakiego stopnia trzeba zachować spojrzenie ogólne i dobre rozeznanie konkretnych sytuacji? Dla kierujących zasobami ludzkimi profesjonalizm jest niezbędny dla ich wiarygodności. Należy jednak dobrze wiedzieć, co to oznacza. Oczywiście wymagana jest określona wiedza, również zdolności oraz opanowanie narzędzi i procesów operacyjnych. Lecz decydujące znaczenie ma sposób postępowania. Jak to wykażemy nieco dalej, także zaakceptowanie uznawanego kodeksu etycznego staje się niezbędne, aby funkcje społeczne kierowania ludźmi były w pełni uzasadnione, a pełniące je osoby godne zaufania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.