Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Podział stosowanych metod badań marketingowych

Podstawowy podział metod i technik badawczych wiąże się z naturą badanych zjawisk, które mogą mieć charakter jakościowy (wyrażony w postaci pojęć/opisów nie dających się policzyć) lub ilościowy (wyrażony w postaci liczb i w związku z tym możliwy do przeprowadzenia analiz statystyczno-matematycznych). W związku z takim podziałem możemy wyróżnić także dwa typy badań – badania jakościowe i ilościowe. Różnice między nimi ilustruje tabela 15.

Jak wynika z tabeli 15, badania jakościowe i ilościowe przypominają wcześniejszy podział na badania eksploracyjne i eksplanacyjne. Wynika to również z przedstawianej wcześniej logiki badania marketingowego, w myśl której badanie eksploracyjne (jakościowe) zazwyczaj poprzedza badanie eksplanacyjne (ilościowe). Zdarzają się jednak również przypadki przeprowadzania badań jakościowych w celu pogłębienia i uzupełnienia wyników badania ilościowego. Fakt ten dobrze ilustruje zalecaną strategię postępowania badawczego w marketingu, w myśl której obydwa typy badań mają się raczej uzupełniać, aniżeli stanowić wykluczające się podejścia.

W ramach istniejącego podziału dwóch głównych typów badań możemy wyróżnić różne techniki badawcze. Podstawowymi technikami badawczymi są wywiad i obserwacja. Wywiad jest jedną z najczęściej stosowanych technik badawczych. Technika ta opiera się na założeniu wymiany informacji pomiędzy dwiema lub więcej osobami, z których jedna jest badaczem marketingowym i zadaje, stawia pytania, a druga stara się na nie odpowiedzieć w sposób zgodny ze swoimi w pełni uświadomionymi przekonaniami. Przeprowadzenie wywiadu różni się od rozmowy, w której obydwie strony mogą zadawać pytania, ale w trakcie wywiadów należy dążyć do stworzenia atmosfery, która sprzyjałaby szczerej wymianie informacji, przypominającej naturalną rozmowę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.