Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

PODMIOTY ZARZĄDZANIA KADRAMI CZ. II

Jest pewną prawidłowością, iż w miarę decentralizowania systemu zarządzania gospodarką i usamodzielniania się przedsiębiorstw maleje zakres uprawnień władczych czy stanowiących jednostek otoczenia na rzecz regulacji pośrednich – przez normy ekonomiczne, prawne itd. Z tego więc względu, a także z uwagi na założony zakres pracy, nie poświęciliśmy omówieniu podmiotów zewnętrznych więcej miejsca. Niemniej warte uwagi są uprawnienia stanowiące władz państwowych w doborze dyrektora przedsiębiorstwa państwowego. Na mocy norm prawnych dyrektora przedsiębiorstwa powołuje się metodą konkursu (por. p. 4). Konkurs taki jest prowadzony przez komisję konkursową, która składa się z dwóch osób wskazanych przez radę pracowniczą oraz trzech wytypowanych przez organ założycielski (ministerstwo bądź urząd władzy terenowej). Powołanie na stanowisko dyrektora odbywa się z inicjatywy jednego z tych organów, w zależności od rangi przedsiębiorstwa.

Spośród jednostek otoczenia na wyróżnienie zasługuje rosnąca rola instytucji szkoleniowych i konsultingowych w sferze kadrowej. Mogą one wspomagć firmy, na zasadzie zleceń, zasadniczo we wszystkich obszarach zarządzania kadrami: w doborze (także dyrektorów), doskonaleniu i ocenie kadr, analizie i kontroli funkcji, opracowaniu narzędzi organizacyjnych itd. Są to zatem działania służące racjonalizacji działań kadrowych. Szczególną pozycję wśród instytucji konsultingowych, jeżeli chodzi o kadrę menedżerską i specjalistyczną, zajmują jednostki operujące na „wejściu” i „wyjściu” organizacji, a mianowicie: opisani w poprzednich częściach, „łowcy głów” (head hunters) i firmy zajmujące się reintegracją, czyli wspomaganiem kadry po opuszczeniu przez nią dotychczasowego środowiska pracy. Działania tych podmiotów są ważne ze względu na zakres podejmowanych zagadnień, a także fakt, że obejmują one specjalistyczną wiedzę, jaką często nie dysponują pracownicy, zwłaszcza małych firm, bądź z uwagi na nieopłacalność wykonywania określonych czynności (np. szkoleń) we własnym zakresie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.