Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Podejścia socjo-techniczne i nowe technologie

W dziedzinie przekształcania organizacji istotne znaczenie mają kierunki socjo-techniczne. Ich wkład polega głównie na wykazaniu, iż nie można rozdzielać technologii i systemów społecznych: bezwzględnie trzeba brać pod uwagę wzajemne zespołowe oddziaływanie i logiki procesu produkcyjnego. Zasada ta ciągle jest aktualna. Wymaga ona oczywiście także uwzględnienia czynników ekonomicznych i finansowych oraz ich wpływu na wybory techniczne i społeczne.

Oto synteza tego postępowania: analizuje się wzajemne zależności między systemem technicznym i system społecznym, który jest z nim połączony. Następnie usiłuje się stworzyć sprawną całość, będąc wyczulonym na odrębności każdego z nich. W przypadku zmian czas niezbędny na nauczenie się nowego systemu społecznego jest zawsze dłuższy niż czas niezbędny na zainstalowanie systemu technicznego. Lepiej jest harmonizować je ze sobą, a więc kształtować w pracownikach umiejętność pracy zespołowej, włączając ich w przemiany wyposażenia lub procedur działania.

Nowe technologie wymagają przekształcenia struktury stanowisk pracy w kierunku zapewnienia pracownikom większego operacyjnego udziału. Przemawiają za tym trzy argumenty:

– zwiększają one złożoność pracy, co wymaga większej odpowiedzialności pracowników (w znaczeniu dostosowania się, kontroli i kreatywności):

– modyfikują zawody, czyniąc je bardziej mobilnymi (stopniowa adaptacja wymaga wymiany wiedzy i doświadczeń, odpowiedniego kształcenia, a więc elastyczności umysłowej, kulturalnej i dotyczącej stosunków międzyludzkich):

– przyczyniają się do zwiększenia niezależności pracowników, lecz również do rozwoju wzajemnych zależności organizacyjnych: informatyzacja i biurotyka rozszerzają możliwości wzajemnego porozumiewania się: inne techniki przyspieszają odpowiedzi na wymagania otoczenia organizacji, lecz jednocześnie akcentują potrzebę współdziałania między różnymi jej częściami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.