Metody prognostycznego kierowania

Metody opracowywania strategii ogólnych, których celem jest antycypacja przyszłych potrzeb w zakresie liczby i kompetencji pracowników oraz liczby i rodzaju stanowisk pracy. Jest to postępowanie nazywane prognostycznym kierowaniem zatrudnieniem i karierami pracowników. Wykorzystuje ono różne modele symulacji. W niektórych przedsiębiorstwach programy tego kierowania są opracowywane jedynie dla najwyższego szczebla hierarchiczngo (analizy ruchów kadrowych, plany wymiany kadr itp.): w innych prace mają charakter bardziej globalny (struktura wieku zatrudnionych, modele zmian liczby zatrudnionych): niektóre prognozują potrzeby ludzkie w za- leżności od takiej lub innej strategii, z uwzględnieniem konsekwencji w zakresie kształcenia i dostosowywania ludzi do stanowisk pracy.

Czytaj dalej Metody prognostycznego kierowania

Konkursy, loterie, gry

Do technik promocyjnych należy również organizowanie przez firmę różnego rodzaju konkursów, loterii i gier.

– Istotą konkursów jest możliwość otrzymania przez nabywców produktu określonych nagród. Uzyskanie nagrody wiąże się zwykle z pewnymi twórczymi działaniami realizowanymi przez konsumentów, np. wymyślenia hasła reklamowego dla nowego produktu, zaproponowanie jego nowej nazwy itp.

Czytaj dalej Konkursy, loterie, gry

PRZEJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Przejęcie przedsiębiorstwa jest typową techniką osiągania wzrostu. Kupując przedsiębiorstwo lub udziały w tym przedsiębiorstwie można rozwinąć się skokowo. WZROST ORGANICZNY polega natomiast na stopniowym rozszerzeniu zakresu działalności. Podstawę tego wzrostu stanowią zasoby, które przedsiębiorstwo wytworzyło w wyniku własnych działań gospodarczych.

Czytaj dalej PRZEJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA