Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Różnice w kierowaniu pracownikami

Ażeby uzyskać spójność działań, które składają się na kierowanie ludźmi, konieczne jest współdziałanie opisanych wyżej funkcji. Nie jest to proste. Wiele problemów powstaje w wyniku konfliktów władzy lub sprzeczności kompetencji między różnymi partnerami procesu kierowania.
Czytaj więcej...

Ewolucyjne zmiany struktury organizacyjnej firmy

Wykorzystanie w sposób najbardziej efektywny posiadanych zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnionych osób - to podstawowe zadanie stawiane przez firmę strukturze marketingowej. Każda forma struktury organizacyjnej jest równocześnie swoistym kompromisem pomiędzy presją pochodzącą ze strony rynku, wymogami samych produktów oraz…
Czytaj więcej...

Problemy awansu w pracy

Podstawowym problemem przy każdej promocji jest potencjalne ryzyko osiągnięcia przez awansowanego szczebla niekompetencji. Zgodnie z zasadą Petera, ludzie są często awansowani tylko na podstawie wyników uzyskanych na niższym szczeblu zarządzania. Okazuje się, że nawet dobre rezultaty osiągnięte na niższym stanowisku nie są gwarancją powodzenia na…
Czytaj więcej...

Zdefiniowanie marketingowego problemu badawczego

Marketingowy problem badawczy jest zawsze zorientowany na dostarczanie firmie informacji koniecznych do rozstrzygnięcia decyzyjnego problemu zarządczego. Równocześnie należy ustalić sposób szybkiego i skutecznego pozyskiwania informacji. Zamieszczony przykład ilustruje cały ciąg definiowania marketingowego problemu badawczego.
Czytaj więcej...

Public relations/publicity

Narzędzia promocji polegające na komunikowaniu się z różnymi grupami w celu stworzenia i utrzymania pozytywnego obrazu firmy wśród potencjalnych klientów. PR stosuje następujące narzędzia oddziaływania: specjalne publikacje, uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych, zbieranie funduszy na cele charytatywne, sponsorowanie szczególnych…
Czytaj więcej...

DEKLARACJA Z 15 SIERPNIA 1971

Deklaracja NIXONAz 15 sierpnia 1971 roku, kładąca kres wymienialności dolara na złoto, została opracowana przez Departament Flandlu, a odnośny raport dotarł do Białego Domu już w kwietniu. Jego autorzy surowo oceniali ultraprotekcjonistyczne pociągnięcia państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Japonii.
Czytaj więcej...

Co wpływa na rentowność firmy?

Decyzje dotyczące inwestycji należą do jednych z najbardziej ważnych decyzji powziętych przez przedsiębiorstwo. Winny być one podejmowane z wielką ostrożnością i właściwym wyczuciem przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot inwestowania. Szeroko rozpowszechniona i powszechnie akceptowana opinia głosi, że wysoka kapitałochłonność pociąga za sobą niską…
Czytaj więcej...