Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Wiedza o przedsiębiorczości

Przedsiębiorca jest osobą energiczną o dużej wyobraźni, mającą twórcze uzdolnienia. Cechuje się często błyskotliwością, lecz także uporem. Wskutek tego, kultury zbiorowości o nastawieniu administracyjnym odtrącają go bez oporów.

Metody prognostycznego kierowania

Metody opracowywania strategii ogólnych, których celem jest antycypacja przyszłych potrzeb w zakresie liczby i kompetencji pracowników oraz liczby i rodzaju stanowisk pracy. Jest to postępowanie nazywane prognostycznym kierowaniem…

Rynki cząstkowe

Rynek można zdefiniować jako zorganizowane spotkanie, którego celem jest dokonanie wymiany handlowej. Początkowo był to miejski rynek, na którym sprzedający mogli znaleźć nabywców swoich towarów i vice versa.

Modele zaangażowania

W literaturze przedmiotu można odnaleźć rozbieżne modele zaangażowania pracowników. Ogólnie można je podzielić na dwie grupy: pierwsza dotyczy psychologicznych uwarunkowań zaangażowania, druga - wywodzi się z badań nad wypaleniem…

Konkursy, loterie, gry

Do technik promocyjnych należy również organizowanie przez firmę różnego rodzaju konkursów, loterii i gier.- Istotą konkursów jest możliwość otrzymania przez nabywców produktu określonych nagród. Uzyskanie nagrody wiąże się zwykle z…

PRZEJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Przejęcie przedsiębiorstwa jest typową techniką osiągania wzrostu. Kupując przedsiębiorstwo lub udziały w tym przedsiębiorstwie można rozwinąć się skokowo. WZROST ORGANICZNY polega natomiast na stopniowym rozszerzeniu zakresu działalności.…