Ewolucyjne zmiany struktury organizacyjnej firmy

Wykorzystanie w sposób najbardziej efektywny posiadanych zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnionych osób – to podstawowe zadanie stawiane przez firmę strukturze marketingowej. Każda forma struktury organizacyjnej jest równocześnie swoistym kompromisem pomiędzy presją pochodzącą ze strony rynku, wymogami samych produktów oraz oczekiwaniami poszczególnych pracowników.

Czytaj dalej Ewolucyjne zmiany struktury organizacyjnej firmy

Konkurencja między istniejącymi przedsiębiorstwami

Konkurencja między istniejącymi przedsiębiorstwami toczy się według oklepanych procedur zdobywania bardziej korzystnej pozycji. Procedury te obejmują poczynania taktyczne takie, jak oferty cenowe, kampanie reklamowe, lansowanie wyrobu, obsługa klientów oraz gwarancje.

Czytaj dalej Konkurencja między istniejącymi przedsiębiorstwami

Problemy awansu w pracy

Podstawowym problemem przy każdej promocji jest potencjalne ryzyko osiągnięcia przez awansowanego szczebla niekompetencji. Zgodnie z zasadą Petera, ludzie są często awansowani tylko na podstawie wyników uzyskanych na niższym szczeblu zarządzania. Okazuje się, że nawet dobre rezultaty osiągnięte na niższym stanowisku nie są gwarancją powodzenia na wyższym, gdzie potrzebna jest inna struktura kwalifikacji. To ryzyko rośnie w miarę przesuwania się w górę w hierarchii organizacyjnej, niestety, nie ma dzwonka sygnalizującego, który ze szczebli jest ostatnim przed szczeblem niekompetencji. Uważna obserwacja i ocena kandydata tylko zmniejsza to ryzyko. Awans na najwyższe stanowiska w hierarchii organizacyjnej jest zawsze w jakimś stopniu sprawą wyczucia i szczęścia.

Czytaj dalej Problemy awansu w pracy

Zdefiniowanie marketingowego problemu badawczego

Marketingowy problem badawczy jest zawsze zorientowany na dostarczanie firmie informacji koniecznych do rozstrzygnięcia decyzyjnego problemu zarządczego. Równocześnie należy ustalić sposób szybkiego i skutecznego pozyskiwania informacji. Zamieszczony przykład ilustruje cały ciąg definiowania marketingowego problemu badawczego.

Czytaj dalej Zdefiniowanie marketingowego problemu badawczego

Public relations/publicity

Narzędzia promocji polegające na komunikowaniu się z różnymi grupami w celu stworzenia i utrzymania pozytywnego obrazu firmy wśród potencjalnych klientów. PR stosuje następujące narzędzia oddziaływania: specjalne publikacje, uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych, zbieranie funduszy na cele charytatywne, sponsorowanie szczególnych wydarzeń oraz działania reklamowe (por. reklama korporacyjna). Działania PR różnią się tym od reklamy, iż reklamodawca bezpośrednio płaci za ekspozycję przekazu w danym nośniku, kontroluje, w jakim nośniku się on pojawi i jak często będzie emitowany oraz wie dokładnie, jak będzie wyglądał ten przekaz, natomiast w PR komunikat może wpływać na wszystkie te elementy, jednakże reklamodawca nie ma całkowitej kontroli nad nimi. Często termin PR bywa mylony z pojęciem publicity. Według jednej z definicji „PR jest procesem zarządzania, która ocenia publiczne postawy, stara się wypracować strategie i procedury, których.założenia oparte byłyby na przekonaniach i zainteresowaniach społecznych oraz wdraża pewne programy działania w celu pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla działań prowadzonych przez organizację” . Z definicji tej wynika, iż z działaniami typu PR mamy do czynienia wówczas, gdy firma systematycznie planuje i dystrybuuje w swoim otoczeniu informacje w celu stworzenia i zarządzania własnym wizerunkiem w taki sposób, aby wśród różnych grup społecznych utrzymać swój pozytywny obraz.

Czytaj dalej Public relations/publicity

Co wpływa na rentowność firmy?

Decyzje dotyczące inwestycji należą do jednych z najbardziej ważnych decyzji powziętych przez przedsiębiorstwo. Winny być one podejmowane z wielką ostrożnością i właściwym wyczuciem przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot inwestowania. Szeroko rozpowszechniona i powszechnie akceptowana opinia głosi, że wysoka kapitałochłonność pociąga za sobą niską rentowność. Można wymienić kilka przyczyn powodujących taki stan rzeczy:

Czytaj dalej Co wpływa na rentowność firmy?

KONTROLA I PODMIOTY FUNKCJI KSZTAŁTOWANIA KADRY MENEDŻERSKIEJ

Kontrola kończy proces kształtowania kadry menedżerskiej. Kształtowanie to, jak wiadomo, jest częścią zarządzania kadrami w firmie, dlatego problemy kontroli tego zarządzania odnoszą się również do kontroli formowania personelu kierowniczego. Trzeba zaznaczyć, iż kontrola należy do najbardziej złożonych spośród składowych funkcji personalnej. Tak więc fakt, że w naszej praktyce tylko nieliczne ogranizacje podejmowały próbę całościowej oceny tej funkcji, był związany także z trudnościami jej przeprowadzenia.

Czytaj dalej KONTROLA I PODMIOTY FUNKCJI KSZTAŁTOWANIA KADRY MENEDŻERSKIEJ