Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

ORGANIZACJA CZASU PRACY

Czas pracy był najpierw przedmiotem żądań pracowników, zmierzających jednocześnie do skrócenia tygodniowej liczby godzin pracy i przedłużenia czasu trwania urlopu płatnego. W ten sposób we Francji w ciągu 25 lat pracownicy przeszli od 46 godzin pracy w tygodniu i 3 tygodni urlopu do odpowiednio 39 godzin i 5 tygodni. Liczba 39 godzin pracy tygodniowo nie jest czasem narzuconym, lecz stanowi granicę określoną przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Powyżej tej granicy należy zapewnić pracownikom godziny nadliczbowe płacąc za nie drożej, z wyjątkiem odrabiania godzin zaległych, wyjątkowych odstępstw od zasady lub umów specjalnych. Poniżej tej granicy przechodzi się na umowę o pracę w częściowym wymiarze czasu pracy lub okresowe, częściowe bezrobocie podlegające odszkodowaniu.

Za oficjalnymi liczbami kryją się duże różnice, wynikające z odmiennych rytmów pracy, trudności transportowych i rodzajów działalności. Ale ogólnie biorąc trudno jest kontynuować redukcję godzin pracy, a wynika to głównie z następujących powodów:

– nie jest to, jak można było sądzić, czynnik generujący zatrudnienie:

– staje to w sprzeczności z procesem wzbogacania pracy i zwiększaniem odpowiedzialności na stanowiskach pracy: podjęcie znaczącego zakresu działalności wymaga minimum obecności w miejscu pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.