Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

OPTYMALIZACJA – ANALIZA OPERACYJNA

Optymalizacja jest terminem, którego często używa się przy omawianiu zagadnień dotyczących strategii. Zazwyczaj jego definicję formułuje się dwojako:

– 1. Stworzenie warunków działania tak korzystnych, jak jest to tylko możliwe w wyniku doboru czynników, które mają na to wpływ.

– 2. Technika wyznaczania najlepszego rozdziału zasobów warunkujących osiągnięcie zadanego celu przy określonych ograniczeniach.

Teorie optymalizacji były niezwykle intensywnie rozwijane w okresie drugiej wojny światowej, kiedy problemem, który wymagał pilnego rozwiązania, był transport olbrzymich ilości personelu i sprzętu na dalekie odległości. W wyniku prowadzonych badań opracowano pewną liczbę technik znanych pod zbiorową nazwą analiza operacyjna1.

Analizę operacyjną definiuje się jako interdyscyplinarną ekspertyzę służącą liczbowemu ujęciu różnych aspektów złożonych zagadnień. Polega ona na zastosowaniu modeli matematycznych do sprawdzenia i optymalizacji określonej sytuacji. Analiza ta obejmuje wiele różnorodnych technik ‚, między innymi:

– a) programowanie liniowe ‚,

– b) metodę PERT ‚,

– c) metodę drzew decyzyjnych,

– d) teorię kolejek,

– e) metodę ścieżek krytycznych,

– f) modele regresyjne

Siła optymalizacji tkwi w tworzonej przez nią szansie wyznaczenia najlepszej możliwej sytuacji w danych okolicznościach. Jednakże optymalizacja nie może przyczynić się do zmiany istniejących okoliczności. Nadaje się zatem wspaniale do stosowania przy założeniu stabilności uwarunkowań, gdy celem jest osiągnięcie wysokiego stopnia sprawności w odniesieniu do produkcji lub dystrybucji.

W modelach optymalizacyjnych zmienną opisującą popyt zazwyczaj wyznacza się w wyniku prognozowania. Wszystkie dotychczasowe doświadczenia dowodzą, że prognozy są zawodne. Wskutek tego rezultaty optymalizacji są często bezwartościowe, bowiem jeden z kluczowych parametrów wejściowych jest niepewny lub błędnie określony.

Przez długi czas po zakończeniu drugiej wojny światowej zagadnienia dotyczące strategii prawie zawsze sprowadzały się do wyboru między różnymi wariantami wzrostu. Prognozy tworzyły podstawę optymalizacji, która była dokonywana przy użyciu technik analizy operacyjnej. Prowadziło to z kolei do określenia wymagań co do zaopatrzenia w zasoby i ich rozdziału, przy czym prawie zawsze rozważania były ograniczone wyłącznie do kosztów i kapitału. Podejście, którego podstawę stanowi analiza operacyjna, zyskało złą sławę, na którą zupełnie nie zasłużyło. Metody te były bowiem często stosowane w sposób wskazujący na zupełny brak zrozumienia sensu gospodarczego ze strony ludzi, którzy je wykorzystywali0.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.