Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Okoliczności sprzyjające komunikowaniu się w organizacjach

Wszystko może być okazją do komunikowania się w organizacjach pod warunkiem, że potencjalni rozmówcy są otwarci, nie są zbyt zajęci swoimi sprawami, co sprawia, iż są niedostępni dla innych, oraz nie są zbyt opanowani emocjami, które mogłyby zniekształcić ich percepcję. Oznacza to, że ludzie zbyt zajęci lub zbyt zestresowani nie potrafią porozumiewać się z innymi. W organizacjach, które poddają swoich pracowników nadmiernym napięciom systemy komunikacji ulegają szybkiemu niszczeniu.

Istnieją jednak okoliczności sprzyjające lepszemu niż zwykle porozumiewaniu się, na przykład w momencie przyjmowania nowego pracownika, przy okazji ponownego określania celów działania lub przekazywania informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa lub jego określonych części. Są to również więzi osobiste przy okazji znaczących wydarzeń w życiu pracowników (małżeństwo, urodziny dzieci, ukończenie etapu kształcenia, awans, choroba, zgon w rodzinie, odejście na emeryturę itp.). System wzajemnego komunikowania się trzeba pobudzać, zwłaszcza kiedy dostrzega się tego potrzebę z punktu widzenia tworzenia dobrej atmosfery pracy. Można w tym celu tworzyć zespoły diagnostyczne, które mają rozpoznać stan rzeczy i jego przyczyny oraz określić sposoby poprawy sytuacji. Można także starać się rozwiązywać napięcia między pracownikami poprzez odpowiednie spotkania, rozmowy i próby mediacji.

Wreszcie dobrymi okazjami do intensywnego komunikowania się między wszystkimi zainteresowanymi są zmiany organizacyjne, ponieważ wymagają one od pracowników przedstawienia opinii, a także dostosowania sposobów działania do nowych warunków (zob. rozdz. X). Wobec potencjalnych zmian członkowie organizacji stale muszą mieć zapewnione trzy rodzaje informacji:

– jaka będzie przyszłość przedsiębiorstwa?

– co może się zdarzyć z ich zatrudnieniem lub zawodem?

– jakie będą mieli gwarancje w zakresie statusu, wynagrodzenia lub warunków pracy?

Jest to szczególnie ważne, gdy przeczuwają zakłócenia równowagi w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, jego restrukturyzację lub reorientację działalności produkcyjnej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.