Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Obciążanie planu marketingowego brakiem informacji

Strategiczny plan marketingu jest niekiedy uzupełniany tzw. planem antykryzysowym, ukazującym pewne kluczowe zmienne, które mogłyby doprowadzić do załamania się firmy.

W stosunku do metody strategicznego planu marketingowego najczęściej można spotkać trzy zastrzeżenia: brak informacji, nieskuteczność przewidywania, sztywność, jaką narzuca plan.

Obciążanie planu marketingowego brakiem informacji staje się dzisiaj coraz mniej zasadne. Wynika to ze znacznego postępu, jaki dokonuje się w dziedzinie dostępu do informacji gospodarczej. Dotyczy to zarówno pojawiania się nowych źródeł informacji rynkowej (np. informacji zbieranych według nowych przekrojów przez urzędy statystyczne), jak również rozwoju rynku badań marketingowych, gromadzącego szereg informacji pierwotnych.

Nieskuteczność przewidywania nie jest celem samym w sobie, lecz pewnym scenariuszem, środkiem, który pobudza do refleksji nad tym, co może się wydarzyć w otoczeniu i jakie to może mieć skutki dla przedsiębiorstwa. Przewidywanie wzmaga naszą gotowość, naszą czujność, a tym samym naszą zdolność reagowania. Cel ten jest osiągnięty, nawet jeśli plan nie zostaje zrealizowany z powodu niewystą- pienia zjawisk przewidywanych w scenariuszu.

Sztywność narzucona planem – to zastrzeżenie jest najpoważniejsze, lecz kwestionuje ono raczej pewną sformalizowaną koncepcję planu niż samą zasadę planowania. Tworzy się ją w celu zwiększenia elastyczności, dzięki szybkiej interpretacji zakresu obserwowanych zmian. Plan powinien być zatem nieustannie aktualizowany w trakcie danego okresu. Systematyczna analiza otoczenia i identyfikacja obszaru potencjalnych wstrząsów stanowi sama w sobie czynnik, który sprzyja szybkości dostosowywania się. Planu marketingowego nie rozumiemy więc tutaj jako sztywnej struktury, jako gorsetu, który nas ogranicza, lecz jedynie jako rozsądnie wybrany i przemyślany kierunek działania. Kierunek ten jest sukcesywnie korygowany, jeśli pojawia się określone uwarunkowanie zewnętrzne i wewnętrzne, wymagające przeformułowania poczynionych wcześniej założeń. Plan jest firmie potrzebny do tego, aby wiedziała dokąd zmierza, natomiast drogi dojścia do ustalonego celu mogą być modyfikowane.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.