Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Niskie koszty i ich różnicowanie

Przywództwo w sferze kosztów wyróżnia się najbardziej spośród trzech wymienionych strategii ogólnych. Oznacza ono, że przedsiębiorstwo zamierza być w swej gałęzi produkcji tym wytwórcą, który charakteryzuje się niskimi kosztami produkcji. Przedsiębiorstwo rozporządza szerokim zakresem dostaw i obsługuje w obrębie swojej gałęzi przemysłu wiele rynków cząstkowych. Szerokość tego zakresu stanowi często kluczowy czynnik w odniesieniu do przywództwa w sferze kosztów. Charakter przewagi w zakresie kosztów zmienia się w zależności od struktury przedsiębiorstwa: znaczenie mogą mieć korzyści skali, pierwszorzędna technologia lub dostęp do surowców.

Fakt, iż produkcja charakteryzuje się niskimi kosztami, oznacza znacznie więcej aniżeli przesuwanie się w dół krzywej uczenia się. Wytwórca, którego cechują niskie koszty produkcji, musi wyszukiwać i wykorzystywać każdą sposobność, aby osiągnąć przewagę w sferze kosztów. Sytuacja, z którą najczęściej mamy do czynienia to: producent sprzedaje standardowe wyroby bez żadnej wartości dodanej, w obrocie występują najważniejsze towary rynkowe a sieć dystrybucji jest silnie rozbudowana.

Prowadząc swe rozważania Porter dochodzi do wniosku, że ten, kto przoduje w zakresie kosztów nie może pozwolić sobie na ignorowanie zasad różnicowania. Jeżeli nabywcy nie traktują danego wyrobu jako porównywalnego z innymi lub nie akceptują go, to przywódca w sferze kosztów będzie zmuszony do wprowadzenia rabatu od cen, aby prowadząc sprzedaż po niższych cenach podciąć konkurentów. Takie działanie prowadzi do utraty przewagi w zakresie kosztów.

Na tej podstawie Porter wysuwa wniosek, że przywódca w sferze kosztów musi stać na równi ze swymi konkurentami lub przynajmniej znajdować się w zasięgu działania zasady różnicowania.

Różnicowanie oznacza według Portera dążenie przedsiębiorstwa do zajęcia pozycji, która w ocenie dużej liczby nabywców jest pod pewnym względem przodująca w danej gałęzi przemysłu. Przedsiębiorstwo dokonuje wyboru jednej lub więcej cech, które przez klientów tej gałęzi przemysłu są uważane za istotne i koryguje swe działania tak, aby zaspokoić ich potrzeby. Nagrodą za tego typu zachowanie się jest możliwość sprzedaży wyrobów po wyższej cenie.

Z przedstawionego toku rozumowania wynika, że dla każdej gałęzi przemysłu zmienne związane z procesem różnicowania są ściśle określone. Wymóg różnicowania może dotyczyć samego wyrobu, sposobów dostawy, metod marketingu lub jeszcze innych czynników. Przedsiębiorstwo, które decyduje się na podjęcie działań różnicujących, musi zawsze poszukiwać dróg osiągnięcia efektywności nakładów. Jeśli nie będzie tego czynić, to naraża się na ryzyko utraty przewagi konkurencyjnej spowodowane niekorzystnym stanem kosztów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.