Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Na co jest wrażliwy pracownik?

Tymczasem wykonywanie pracy wymaga czasu, a ten jest niezbędny do korzystania z tego, co się zdobywa za pieniądze. Praca wymaga również energii fizycznej i psychicznej, której niewłaściwe wykorzystanie może szkodzić działaniu i zdrowiu. Trzeba zatem umieć zachować równowagę poprzez:

– Docenienie znaczenia samej pracy, to znaczy jej treści i powiązań z innymi działaniami. Zrealizowanie swoich pragnień i uzyskanie zadowolenia z działalności zawodowej pozwala zrealizować się samemu jako jednostce w procesie pracy. Ważne bowiem jest móc nadać sens swemu działaniu.

– Dokonanie właściwego wyboru między czasem pracy (proporcjonalnym do otrzymanych korzyści) i czasem życia osobistego.

– Uwzględnienie wszystkich rodzajów wynagrodzeń dodatkowych: z pewnością premii pieniężnych, ale także różnych innych korzyści, w tym zadowolenia związanego z uznaniem samego siebie, z więzi z innymi ludźmi, poczucia własnej przydatności oraz rekompensat związanych ze swoim statusem lub awansami.

– Pracownik zawsze jest wrażliwy na:

– Sprawiedliwość (bezstronność, obiektywność), z jaką płace są ustalane, ale jego postrzeganie zależy od wyobrażeń indywidualnych i kultury organizacji.

– Atmosferę w pracy zespołowej. Jedni wolą działanie w grupie i wspólne uzyskiwanie wyników, aby unikać rywalizacji, nadmiaru współzawodnictwa lub nieporozumień. Inni sądzą, że nienormalny jest brak różnicowania płac, biorąc pod uwagę, iż osiągane wyniki indywidualne nie są jednakowe, a podejmowanie odpowiedzialności jest bardziej lub mniej wyczerpujące.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.